Ekocentrum Huslík

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Ekocentrum Huslík je součástí Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Polabí. Pro svou činnost je akreditováno ČSOP (Českým svazem ochránců přírody) a svým charakterem se řadí do čtyř oblastí jako ekocentrum osvětové, výukové, vzdělávací a poradenské. V současné době je největší část věnována environmentálnímu vzdělávání žáků mateřských škol, základních škol, či široké veřejnosti.

Areál ekocentra funguje společně se Záchrannou stanicí pro zraněné živočichy v Pátku. Od podzimu roku 2015 se ekocentrum nachází v novém moderním areálu v lokalitě Huslík u Poděbrad. Ekocentrum nabízí několik tematických výukových programů pro mateřské, základní a střední školy. Tradičními akcemi, kterých se pracovníci ekocentra účastní každý rok, jsou Den Země, Vítání ptačího zpěvu na rybníku Zrcadlo, Festivalu ptactva na Žehuňském rybníku a další. Nabízíme také telefonickou ekologickou poradnu a návštěvníci mají možnost využít služeb Infocentra.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Ekocentrum Huslík
ZO ČSOP Polabí
Na Zálesí 248, 29001 Poděbrady
tel.: + 734 616 098 (Ing. Marta Bryndová, Ph.D., vedoucí ekocentra)
Facebook: https://www.facebook.com/www.ekocentrumhuslik.cz

http://ekocentrumhuslik.cz/