Ekocentrum Huslík

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Ekocentrum Huslík vzniklo v roce 2015, je součástí Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Polabí. Hlavním zaměřením ekocentra je environmentální výchova mateřských škol, základních škol i středních škol či široké veřejnosti.

NAŠE POSLÁNÍ

V bývalé hájovně na Huslíku v Polabí, kde se v nejbližším okolí nachází louky, lužní les, tůně, pole, sady starých odrůd ovocných stromů, přírodní zahrada a řeka Cidlina a Labe rozvíjíme vztah k přírodě i k místu, poznávání přírody a chování odpovědné k životnímu prostředí. Vzdělání a výchovu vnímáme jako důležitý celospolečenský hybatel, naším mottem je:

„ŽIJME s přírodou, UČME se přírodou, PEČUJME o přírodu.

 

CO V EKOCENTRU DĚLÁME?

Výukové programy pro MŠ, ZŠ i SŠ

 Exkurze a akce pro veřejnost

Příměstské tábory

Volnočasové kroužky

Vzdělávací semináře

Naučné stezky

Konzultace projektů

a mnoho dalšího…

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Ekocentrum Huslík
ZO ČSOP Polabí
Na Zálesí 1473, 29001 Poděbrady

email: info@ekocentrumhuslik.cz
tel.: + 739 005 700 (Mgr. Jakub Vaněk, vedoucí ekocentra)
Facebook: https://www.facebook.com/www.ekocentrumhuslik.cz

http://ekocentrumhuslik.cz/