Ekocentrum Koniklec – Dům zaniklých řemesel

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Ekocentrum Koniklec je zřízeno Ekocentrum Koniklec, o.p.s.  a 01/71 základní organizací Českého svazu ochránců přírody Koniklec. Jeho posláním je zlepšování vztahu občanů k prostředí se zaměřením na ochranu přírodního a kulturního dědictví Praze ve Středočeském kraji.

01/71 ZO ČSOP Koniklec vznikla v roce 1990 z původního přírodovědeckého kroužku založeného v roce 1981. V současné době má široké spektrum činnosti. Jejím posláním je zlepšování vztahu občanů k prostředí se zaměřením na ochranu přírodního a kulturního dědictví v Praze a na Kokořínsku.

Ekocentrum Koniklec, o.p.s. bylo založeno v roce 2012. Ve své činnosti navazuje na dlouholeté zkušenosti 01/71 ZO ČSOP Koniklec. Zaměřuje se především na ekoporadenství, vzdělávání a ekovýchovu. Jeho posláním je rovněž zlepšování vztahu občanů k prostředí se zaměřením na ochranu přírodního a kulturního dědictví v Praze a na Kokořínsku.

Momentálně se ve Středočeském kraji zabýváme těmito okruhy činnosti

Environmentální výchova a osvěta: tvorba a realizace ekologických výukových programů pro žáky z MŠ, ZŠ a SŠ na Mělnicku, tvorba výukových pomůcek pro školy,  realizace výukových programů zaměřených na adaptaci měst na změnu klimatu.

Environmentální osvěta: akce pro veřejnost, komentované vycházky do přírody.

Tvorba naučných stezek a tělocvičen v přírodě  ve Středočeském kraji, Zahrady v Českém Brodě, Poklady Harasova na Kokořínsku

Pro EVVO využíváme terénní základnu  v Dolní Vidimi na Kokořínsku , kde probíhají ekologické výukové programy, akce pro veřejnost a kde je možno zajistit i ubytování.

Ekocentrum je držitelem Certifikátu poskytovatelů environmentálních služeb: http://www.certifikace-sev.cz/rubrika/78-DRZITELE-CERTIFIKATU/index.htm.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Dolní Vidim 78

277 21 Vidim
E-mail: info@ekocentrumkoniklec.cz
Tel.: +420 222 948 758

https://www.ekocentrumkoniklec.cz/dum-zaniklych-remesel-vidim/