Ekocentrum Klenice

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Ekocentrum Klenice bylo založeno v roce 2010 a zaměřuje se na ekologickou výchovu a osvětu v rámci mladoboleslavského regionu. Provoz ekocentra stejně jako programy pro školy a akce pro veřejnost připravují a zajišťují členové ZO ČSOP Klenice.

Ekocentrum Klenice pořádá v průběhu celého roku pro veřejnost řadu osvětových akcí –  terénní výpravy do přírody, přednášky, besedy a výstavy. Společně s odborníky seznamuje děti a dospělé s chráněnými územími Mladoboleslavska, se vzácnými druhy  zvířat a rostlin. Každoročně pro školy pořádáme ekologicko-přírodovědnou soutěž spojenou s výsadbou stromů. Organizujeme v regionu řadu úklidových akcí v rámci kampaně „Ukliďme Česko“. Staráme a pečujeme o 2,4 ha přírodovědně cenných lokalit. Spolupracujeme s dobrovolníky, firmami při výsadbě stromů, managementech a dalších ekologických projektech. 

Pro školy nabízíme denní výukové environmentálně a přírodovědně zaměřené programy. Při ekocentru pracuje přírodovědný kroužek  pro děti  Mladých ochránců přírody. 

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Ekocentrum Klenice

Zalužanská 1276

293 01 Mladá Boleslav

E-mail: info@csopklenice.cz

Tel.: 605 000 577

http://www.csopklenice.cz/