Ekocentrum Loutí

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Ekocentrum Loutí je nově vzniklé vzdělávací a pobytové centrum ekologické výchovy a osobního rozvoje. Máme za cíl vzdělávat široké spektrum společnosti s důrazem na děti a mládež. Podařilo se nám již realizovat mnoho enviromentálních vzdělávacích programů a akcípro děti i dospělé. Nabízíme programy zaměřené na ochranu životního prostředí, rozvoj ekologického uvědomění, udržitelné hospodaření, přírodní stavitelství, oživování tradičních řemesel a také osobní rozvoj. Nabízíme unikátní prožitkový výukový program pro děti  Strážci Země, který vznikl v USA, má dlouholetou tradici a ve světě výborné ohlasy. Prostory centra nabízí také pro školy v přírodě ? ŠVP. Ekocentrum disponuje učebnou s lavicemi a velkým sálem k pohybovým aktivitám. V rámci ŠVP můžeme nabídnout i doplňkový program ? ochutnávky z našich výukových programů. 

Ekocentrum Loutí je místo pro setkávání a vzdělávání dětí, mládeže i dospělých se zájmem o ohleduplný, ekologicky šetrný, dlouhodobě udržitelný, soběstačný, kreativní a radostný způsob života. Rádi bychom, aby vedle environmentální výchovy a vzdělávání sehrály v ekocentru důležitou roli také mezilidské vztahy a osobní rozvoj.

Dlouhodobým cílem ekocentra je inspirovat účastníky programů k uvědomělému chápání vzájemné provázanosti a závislosti přírodních jevů a toho, jak tyto jevy ovlivňujeme svým chováním. Zprostředkujeme prožitek a pochopení, že je již nejvyšší čas změnit přístup a vzít zodpovědnost za životní prostředí i stav naší společnosti do vlastních rukou. Inspirujeme ke změnám v každodenním životě a prakticky podpoříme jejich realizaci.

Ekocentrum se nachází v krásné čisté přírodě 30 km jižně od Prahy, v blízkosti Slapské nádrže. Má ubytovací kapacitu 45 lůžek, velký přednáškový sál, řemeslné dílny a ukázkové ekozahrady.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Ekocentrum Loutí
Loutí 4, 252 08 Rabyně
Bc. Katarína Urban
email: katarina.urban@ekocentrumlouti.cz

 

 

https://www.ekocentrumlouti.cz/