Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP (zkráceně také Sdružení MOP ČSOP, SMOP ČSOP nebo někdy jen SMOP) je zájmová složka Českého svazu ochránců přírody, která sdružuje základní organizace pracují s dětmi a mládeží. Jejím posláním je koordinace a podpora této činnosti. Prostřednictvím naší činnosti se snažíme šířit mezi děti, mládež a s nimi pracující dobrovolníky základy EVVO.

Vydáváme i podpůrné materiály (knihy, časopisy, samolepky ad.) s přírodovědnou tematikou, průběžně poskytujeme informace a poradenství. Pořádáme kurzy pro zvýšení odborné kvalifikace, motivační setkání, výměny zkušeností.

Další aktivity, náměty pro činnost v přírodě a rozšiřování přírodovědných a ekologických znalostí se netýkají pouze našich členů, ale široké veřejnosti. Pořádáme soutěže Zlatý list pro žáky základních škol a víceletých gymnázií, Ekologickou olympiádu pro středoškoláky a další soutěže a akce.

Škála našich aktivit je však daleko širší. Více informací naleznete na našich webových stránkách: www.mopici.czwww.zlatylist.czwww.ekolympiada.cz

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY

Sdružení mladých ochránců přírody

Michelská 5, 140 00 Praha 4

telefon: 222 516 115, 775 724 545

e-mail: smop@csop.cz

https://mopici.cz/