Mladí ochránci přírody, z.s.

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Činnost ekocentra spolku Mladí ochránci přírody, z.s. je zaměřena především na environmentální výchovu dětí a mládeže realizovanou zejména formou dlouhodobé činnosti mimoškolních kolektivů Mladých ochránců přírody a celostátních aktivit pro veřejnost.

Činnost ekocentra spolku Mladí ochránci přírody, z.s. je zaměřena především na environmentální výchovu dětí a mládeže realizovanou zejména v dlouhodobé činnosti mimoškolních kolektivů Mladých ochránců přírody a celostátní aktivity pro veřejnost. Dětské kolektivy z celé republiky podporuje metodicky, vzděláváním vedoucích, nabídkou aktivit i finančně. Spolek Mladí ochránci přírody, z.s. je „NNO uznaná MŠMT pro práci s dětmi a mládeží“.

    Ekocentrum kromě toho koordinuje a realizuje několik celostátních aktivit pro širokou veřejnost: Národní registr pramenů a studánek, Zachraňme studánky!, Hledání jara, fotosoutěž Příroda objektivem, Terénní přírodovědná soutěž Šárka, Ekoporadna a další.

Bližší aktuální informace na www.emop.cz, www.ekosouteze.cz a www.estudanky.eu

 

Nejbližší akce

Příroda a studánky na akci Den dětí na Hradě

Přijďte na akci Den dětí do Královské zahrady Pražského hradu seznámit se se studánkami, zvířaty a rostlinami v Praze i jinde v ČR a dalšími zajímavostmi.
10.06. 2023 10.00-18.00
50.0933N, 14.4029E

Kontakt

Mladí ochránci přírody, z.s.
Dittrichova 9, 120 00 Praha 2
E-mail: CDM@emop.cz
Tel.: +420 224 912 466

http://www.emop.cz