Junák – český skaut, Skautský institut, z. s.

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Česká krajina není připravená na klimatickou změnu. Sama se připravit nedokáže, ale účinnou pomoc může poskytnout kdokoli. Proto vytváříme příležitosti především pro dětské a mládežnické skupiny, jak se aktivně zapojit do péče o ochranu našeho okolí a naší krajiny.

Patronáty   :   Zapojujeme děti a mládež do aktivní ochrany a obnovy naší krajiny.

Příroda na vlastní kůži. Propojujeme správce a majitele cenných přírodních území s dětskými skupinami a odbornými průvodci. Školní třída nebo dětský oddíl se ponoří do poznávání dané lokality a hlavně do přímé péče. Na místo se opakovaně vrací a pod odborným vedením realizuje opatření, která pomohou jeho zdravému vývoji a biodiverzitě. Součástí projektu jsou minimálně dva terénní zásahy ročně, kterým předchází odborná příprava, a jedna veřejná prezentace.

K čemu je to dobré? Patronáty posilují vztah mladé generace k místu bydliště. Děti a dospívající mají příležitost zasadit si školní znalosti do souvislostí a zažít, že mohou vlastními silami udělat něco pro zlepšení svého bezprostředního okolí. Správce území získá koordinovanou skupinu dobrovolníků, kteří pod odborným vedením udělají spoustu užitečné práce. Věříme, že čím více lidí se podílí na kultivaci krajiny a veřejného prostoru, tím více je podpořena sounáležitost místní komunity a smysluplná občanská angažovanost.

Příklady dobré praxe: klikni na odkaz VIDEO

 

Projektové dny ve škole

Nemáte čas či energii vymýšlet, co podniknout se svou třídou? Můžeme pomoct! Nabízíme jednodenní projektové dny vedené zkušenými lektory u Vás ve škole, vícedenní expedice nebo dlouhodobé celoroční projekty.

Tematickou nabídku naleznete kliknutím na odkaz OBJEDNEJTE PRO SVOU TŘÍDU

KLIMA VE MĚSTĚ

V jakém městě budeme žít a jak se v něm budeme cítit, může ovlivnit každý z nás. Jak mohou jednotlivci, komunity nebo správní celky přispět k tomu, aby zmírnili dopady klimatické změny? Jak můžeme připravit města na oteplování a pomoci jim stát se odolnějšími? Tím vás provede náš program. Pro koho: 8.-9. ročník ZŠ, SŠ, Čas: 4VH

KLIMA ZA HUMNY

Žáci v roli detektivů pátrají po vinících tří pohrom, které postihly fiktivní obci Plundrov a díky tomu zjišťují, jak krajinu ovlivňuje klimatická změna a jak se projevují špatné způsoby hospodaření. Žákovské týmy mají za úkol se seznámit s různými, často protichůdnými, pohledy jednotlivých aktérů a vyhodnotit je. Pro koho: 8.-9. ročník ZŠ, SŠ, Čas: 2VH/3VH (venkovní varianta)

DĚDO, KDE JE NAŠE POLE?

Podívejme se na to, co je to půda, jak vzniká a co nejvíce ovlivňuje její kvalitu. Žáci se během programu seznámí s řadou zajímavostí ohledně půdy, půdního života a objeví hodnotu orné půdy jako přírodního zdroje, který může být rychle zničen nebo naopak pomalu obnovován. Pro koho: 6.-9. ročník ZŠ, Čas: 3VH/4VH (venkovní varianta)

MIKROADAPTACE VE ŠKOLE

Podíváme se blíže na termíny biodiverzita, adaptace a klimatická změna v kontextu školy a jejího okolí. Zjistíme, jak je připraveno čelit výzvám spojeným s klimatickou změnou a co můžeme udělat pro jeho lepší adaptabilitu. Pro koho: 6.-9. ročník ZŠ, SŠ, Čas: 4VH

 

Proč Skautský institut?

  • Skauti se učí rozumět přírodě a chránit ji už 110 let. Pro Skautský institut je budoucnost české krajiny velké téma, ve kterém nám odborně pomáhá skupina expertů z Ministerstva životního prostředí i environmentálních organizací.
  • Jsme součástí skautského hnutí, které má v ČR přes 75 tisíc členů. Díky tomu nemáme nouzi o nadšené dobrovolníky a daří se nám program rychle rozšiřovat ‒ po 5 letech Patronáty fungují ve všech krajích, aktuálně je zapojeno 225 dětských skupin.
  • K tématu budoucnosti české krajiny jsme také natočili řadu vzdělávacích videí, připravili metodiky pro učitele a několik krátkodobějších vzdělávacích programů na školách také sami realizujeme.
  • Naše činnost je založena na budování funkčních partnerství, a to se státní správou i místní samosprávou, s podobnými spolky i s partnery z byznysu.

 

skautskyinstitut.cz/si-v-krajine

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Junák – český skaut, Skautský institut, z. s.
Staroměstské náměstí 4/1, 110 00 Praha

envi-programy@skautskyinstitut.cz

patronaty@skautskyinstitut.cz

V každém kraji máme svého koordinátora. Kontakt na něj naleznete po kliknutí na odkaz níže.

https://www.skautskyinstitut.cz/si-v-krajine