Lesy hlavního města Prahy – středisko ekologické výchovy

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Středisko ekologické výchovy seznamuje veřejnost a školy s lesy, rybníky a vodními toky i živočichy. Činí tak prostřednictvím zážitkové a lesní pedagogiky. Využívá k tomu městské lesy a parky, povodí drobných vodních toků, zázemí včelnic i zookoutku. Do aktivit zařazuje i prezentaci provozu a poslání Záchranné stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy.

Lesy hl. m. Prahy se starají o 2 900 ha pražských lesů a luk, pečují o významné pražské parky, jako jsou Stromovka, Petřín, Letenské sady, Vítkov či obora Hvězda, o 3 800 stromů ve stromořadích celopražského významu a o 202 památných stromů. Spravují přibližně 300 km drobných vodních toků a 145 vodních nádrží. Provozují ekocentrum Prales, Záchrannou stanici hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy, 12 včelnic a 4 zookoutky a v rámci ekologické výchovy spolupracují se školami i s širokou veřejností.

Středisko ekologická výchova využívá bohatých zkušeností i odborného zázemí této organizace a připravuje pro mateřské, základní i střední školy, rodiny i seniory programy o pražské přírodě v duchu lesní pedagogiky (lesní pedagogika je environmentální vzdělávání o lese, vztazích a procesech probíhajících v něm, která je založena na prožitku zprostředkovaném lesními pedagogy – lesníky s pedagogickými znalostmi a zkušenostmi, nejlépe přímo v prostředí lesa.

Pro školní skupiny nabízí programy i projektové dny zaměřené na les, vodu a živočichy. V nabídce jsou i specializované exkurze např. o revitalizacích vodních toků a nádrží, odborně vedené vycházky do geologicky zajímavých lokalit Prahy, i programy spojené s výlovem rybníků či společné výsadby lesních stromků. Novinkou jsou exkurze do vybraných provozoven podniku či programy v nově otevřeném ekocentru Prales ve Kbelích.

Lesy hl. m. Prahy spravují také 4 zookoutky s lesními živočichy žijícími na území České republiky. Největší z nich je zookoutek v Malé Chuchli, kde probíhají komentované prohlídky spojené s krmením vybraných druhů a v noci pak noční zážitkové programy spojené s opékáním špekáčků a přespáním.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Lesy hl. m. Prahy
Středisko ekologické výchovy
Práčská 1885
106 00 Praha 10 ? Záběhlice
Email: sev@lesy-praha.cz
Tel.: +420 775 018 630

https://lhmp.cz/ekologicka-vychova/