Sdružení SRAZ, z.s.

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Vzniklo v roce 1996 s vizí propojit svět lidí, přírody a zvířat do harmonického celku. Od roku 2000 působí v SEV hl.m. Prahy Toulcův dvůr.

Působíme v Toulcově dvoře, kde se věnujeme environmentální výchově, vzdělávání a osvětě. Většina našich programů je zaměřena na ochranu a welfare zvířat.

V rámci EVVO realizujeme environmentální výukové programy pro předškolní a školní kolektivy, věnujeme se volnočasovým aktivitám pro děti. Dlouhodobě spolupracujeme s VŠ (praxe a mentoring studentů, vedení diplomových prací) a připravujeme semináře pro odbornou veřejnost.

Mimo EVVO provozujeme farmu s původními českými plemeny hospodářských zvířat a věnujeme se hiporehabilitaci.

SRAZ, z.s. je členem zapsaného spolku Toulcův dvůr, Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina, České hiporehabilitační společnosti.

V roce 2016 jsme získali oprávnění používat značku SEV+, která dokládá, že naše organizace splňuje předpoklady pro poskytování kvalitních služeb v oblasti environmentální výchovy.

Ekocentrum je držitelem Certifikátu poskytovatelů environmentálních služeb.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Sdružení SRAZ, z.s.
Středisko ekologické výchovy Hl. m. Prahy Toulcův dvůr
Kubatova 1/32, 102 00 Praha 10
Tel:. +420 739 655 490
E-mail: dvorackova@toulcuvdvur.cz, skoupa@toulcuvdvur.cz

http://www.toulcuvdvur.cz/o-nas/organizace/sdruzeni-sraz