Záchranná stanice a ekocentrum Pasíčka

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Práce s mládeží v oblasti ekologické výchovy se odehrává zejména v expoziční části stanice, v budově ekocentra a v přilehlé přírodní rezervaci. Zde probíhá většina ekovýchovných programů, které jsou nabízeny zejména mateřským a základním školám. Nabídka programů je zveřejněna na www.pasicka.

V ekovýchovné části areálu dále probíhají různé veřejné akce, které návštěvníci mohou spojit s prohlídkou tohoto záchranného zařízení. Tyto akce jsou pořádány vždy k nějakému významnému dni, jako např. Velikonoce, Vánoce, Den Země, Den Zvířat či Den Stromů. Další aktivitou je prezentace zařízení a ochrany zvířat v rámci různých akcí pořádaných zejména ve východočeském regionu. Jde například o Regionpropag, Bambiriádu, Dny Země a další. Zde je vždy umístěn informační stánek s materiály o zařízení a zvířatech.

Na léčebnou část areálu stanice navazuje tzv. expozice, kde jsou umisťováni trvale handicapovaní živočichové. Posláním této expozice je nabídnutí veřejnosti možnosti zblízka se seznámit se zástupci fauny vyskytující se na území naší republiky. Vlastní expozice je složená z dravců, sov, větších druhů pěvců a větších druhů savců. Návštěvník zde tak může spatřit například naši největší sovu výra velkého či naopak jednu z nejmenších sov, vzácného sýčka obecného. Ze savců upoutá majestátní pohled rysa a u menších návštěvníků stejně zaujme veverka žadonící o oříšek. V návaznosti na expozici je možno proběhnout na okraj lesa a podívat se z oka do oka divokému praseti či koze domácí.

Součástí provozu expozice je též informační kiosek s posezením, který nabízí poskytování informací v oblasti ochrany ŽP veřejnosti. Současně jsou zde k dispozici publikace a informační materiály z oblasti ŽP a o spolupracujících subjektech.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Záchranná stanice a ekocentrum Pasíčka
ekocentrum@pasicka.cz
tel. 603 535 994, 776 676 666
Bor u Skutče 47, 539 44 Proseč

http://www.pasicka.cz