Zelený dům Chrudim, z.s.

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

V osvětovém a poradenském ekocentru Zelený dům Chrudim, Vám rádi poradíme v otázkách životního prostředí a životního stylu. Především venku, v přírodě a chráněných územích, ale i ve školních zahradách, soustředíme nabídku ekologických výukových programů a ostatních vzdělávacích a osvětových akcí pro děti, mládež a různé kolektivy, včetně kolektivů dospělých.

Pro veřejnost pořádáme výstavy, přednášky, besedy, ankety, exkurze a dobrovolnické akce. Studentům pomáháme s vedením diplomových a absolventských prací a nebo s praxí v ekovýchově a v životním prostředí.

Nabízíme ekologické výukové programy pro a 1.st. ZŠ, školní družiny a další dětské kolektivy.

Spolupracujeme s celou řadou neziskových organizací a sdruženími, jsme v úzkém kontaktu s úřady a školskými zařízeními. Věnujeme se i dětem ze sociálně slabých rodin a nebo handicapovaným občanům ve spolupráci se sociálními NNO.

Připravujeme doprovodné akce ke Dnům Země, Zdraví, Týdnům pro duševní zdraví, k Evropskému týdnu mobility.

Ve spolupráci s ČSO  v kraji organizujeme vycházky ke Světovému dni mokřadů,  Vítání ptačího zpěvu a Festival ptactva.

Jsme také v koalici Stop palmovému oleji a partnery Zdravého Města Chrudim, do jehož kampaní se během celého roku aktivně zapojujeme, dále členy KONEP.

Věnujeme se také péči o přírodní lokality na Chrudimsku ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem KONEP a Hnutím Brontosaurus.

Dva dny před štědrým dnem, 22.prosince, pořádáme tradiční Vánoční zpívání v parku.

Více na webu www.zelenydum.estranky.cz

Aktuální akce a pozvánky také na fb: facebook.com/zelenydumchrudim

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Ekocentrum Zelený dům Chrudim

Pošta: Víta Nejdelého 584,  Chrudim
E-mail:zelenydumchrudim@email.cz

Tel.:  606 576 513

        469 811 145

        

http://www.zelenydum.estranky.cz