Zelený dům Chrudim, z.s.

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

V osvětovém a poradenském ekocentru Zelený dům, které sídlí naproti Tj Sokol Chrudim a vedle Muzea barokních soch, v budově bývalého kapucínského kláštera na Školním nám. Chrudim, cca 300 m od hlavního Resselova nám., Vám rádi poradíme v otázkách životního prostředí a životního stylu. Především venku, v přírodě a chráněných územích, soustředíme nabídku ekologických výukových programů a ostatních vzdělávacích a osvětových akcí pro děti a mládež.

Pro veřejnost pořádáme výstavy, přednášky, ankety, exkurze, vydáváme osvětové brožury s environmentální tematikou. Studentům pomáháme s vedením diplomových a absolventských prací. Na webu www.zelenydum.estranky.cz naleznete k těmto tématům rozsáhlý přehled odkazů.

Spolupracujeme s celou řadou neziskových organizací a sdruženími, jsme v úzkém kontaktu s úřady a školskými zařízeními. Věnujeme se i dětem ze sociálně slabých rodin.

Připravujeme doprovodné akce ke Dnům Země, Zdraví a k Evropskému týdnu mobility.

Ve spolupráci s ČSO  v kraji organizujeme vycházky ke Světovému dni mokřadů,  Vítání ptačího zpěvu a Festival ptactva.

Jsme také v koalici Stop palmovému oleji a partnery Zdravého Města Chrudim, do jehož kampaní se během celého roku aktivně zapojujeme. Na podzim pořádáme tematické akce v rámcí Dnů Chudoby. 

Dva dny před štědrým dnem, 22.prosince, pořádáme tradiční Vánoční zpívání v parku.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Ekocentrum Zelený dům Chrudim
Školní nám.11, 537 01 Chrudim
E-mail:zelenydumchrudim@email.cz

Tel.:  606 576 513

        469 811 145

        469 813 486

Facebook: www.facebook.com/zelenydumchrudim

Skype: zelenydumchrudim             
http://www.zelenydum.estranky.cz