Ekocentrum Skřítek z.s.

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Hlavním cílem Ekocentra Skřítek je environmentální a ekologická výchova dětí, mládeže a dospělých s důrazem na vzdělávací programy s využitím zážitkové pedagogiky.

Pro veřejnost pořádáme semináře a pravidelné besedy nazvané ?Na zelenou?, které jsou vedeny zajímavými osobnostmi či zaměřením na významná témata celosvětového významu neopomínaje přitom důležité místní problémy.

Nabízíme programy a akce pro děti a mládež MŠ, ZŠ, SŠ. Mezi naše velké akce patří pořádání Světového dne vody, Dne Stromů či spolupořádání Dne Země. Samozřejmě děláme i kratší programy pro jednotlivé třídní kolektivy, které se dají dle domluvy přizpůsobit pobytu ve třídě či venku. Programy jsou přizpůsobeny věku a specifiku mládeže či dospělých (pro MŠ, I. a II. st. ZŠ, stř. školy, speciální školy, stacionáře pro osoby s kombinovanými vadami, seniory).

Ekocentrum Skřítek se podílí na společném projektu ?Síť specializovaných ekoporaden v Pardubickém kraji?.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Ekocentrum Skřítek
569 71 Pomezí 128
E-mail: ekocentrumskritek@seznam.cz
Tel.: +420 731 563 819

http://www.ekocentrumskritek.cz