Ekocentrum PALETA Pardubice

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Ekocentrum PALETA je občanské sdružení zabývající se ekologickou výchovou se zvláštním důrazem na působení na děti a mládež. Od roku 2004 je Krajským koordinátorem Environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Pardubického kraje.

Má bohatou nabídku programů zaměřenou na tvořivou činnost z přírodních materiálů, poznávání přírodních zákonitostí a ekosystémů, globální problémy, vztah člověka k okolí či řešení problémů se separací a recyklací odpadů. K tomuto účelu provozuje specializované učebny s živými zvířaty, s textilními loutkami pro mateřské školy, s tkalcovským stavem a podobně. Pobočky má v Chrudimi a v Oucmanicích.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Ekocentrum PALETA
Štolbova 2665, 530 02 Pardubice
E.mail: ekocentrum@paleta.cz
Tel.: +420 466 614 352

http://www.paleta.cz