Městské lesy Chrudim, s.r.o.

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Společnost Městské lesy Chrudim, s.r.o. je lesnická firma, která spravuje lesy patřící městu Chrudim. Kromě hospodářské činnosti se věnuje i vzdělávací a osvětové činnosti a realizuje pro základní a mateřské školy i pro veřejnost programy zaměřené na poznávání ekosystému lesa, lesnictví a trvale udržitelné hospodaření v lesích. 

Společnost Městské lesy Chrudim, s.r.o. spravuje 454,25 ha lesů, které byly městu Chrudim navráceny v rámci restitucí. Část těchto lesů byla v roce 2004 převedena do kategorie les se zvláštním určením – lesy příměstské se zvýšenou rekreační funkcí. V rámci projektu Rekreační lesy Podhůra byla v příměstských lesích vybudována Lesní naučná stezka, rozhledna Bára, lanový park a další naučné i sportovní prvky. 

Zároveň společnost Městské lesy Chrudim, s.r.o. věnuje pozornost i osvětě a vzdělávání. Pod heslem Naší učebnou je les nabízí pro základní i mateřské školy dvou až tříhodinové zážitkové vzdělávací programy lesní pedagogiky zaměřené na smyslové poznávání prostředí lesa, na poznávání ekosystému lesa s důrazem na život stromů od semínka po výrobek a na seznámení se základy lesnické práce a principy udržitelného hospodaření v lesích. Kromě toho nabízí i dvou a třídenní pobytové programy s lesní pedagogikou a s ubytováním na hájence. Programy jsou vytvořeny tak, aby splňovaly cíle RVP s ohledem na věk dětí a vhodně doplňovaly školní vzdělávací program.

Pro širokou veřejnost pořádá tématické osvětové akce, např. jarní Otvírání studánek, letní Svatojánskou slavnost či podzimní Lesní slavnost na Čertově skalce. 

Lesní pedagogika je environmentální vzdělávání o lese, vztazích a procesech v něm probíhajících, které je založeno na prožitku zprostředkovaném lesními pedagogy (lesník s pedagogickými znalostmi a zkušenostmi) nejlépe přímo v prostředí lesa.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Městské lesy Chrudim
Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim
Tel.: 469 657 235, mobil: 731 635 831
e-mail: info@lesychrudim.cz
www.facebook.com/rekreacnilesypodhura/ 

 

 

http://lesychrudim.cz