Ekocentra v České republice

Villa Nova Uhřínov – středisko experimentální archeologie a regionálních dějin

Občanské sdružení Villa Nova Uhřínov - provozuje archeologické muzeum v přírodě Villa Nova Uhřínov a také Muzeum zimních sportů, turistiky…

Vodní dům

Vodní dům je návštěvnickým střediskem Evropsky významné lokality Želivka. Pro školy nabízí denní výukové program pro žáky všech věkových kategorií, semináře…

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty

Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty ve Veselí nad Moravou funguje od roku 1997. Ekologická výchova je jednou ze tří…

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov

Vzdělávací a kulturní centrum Broumov je postaveno na pevných základech a silných kořenech tradice Svatého Vojtěcha a Benedikta. Z českého patrona…

Vzdělávací centrum Úhlava, o.p.s.

Úhlava, o.p.s., se dlouhodobě věnuje vzdělávací, poradenské a informační činnosti se zaměřením na životní prostředí, zemědělství, cestovní ruch a rozvoj…

Vzdělávací centrum v Zoo Hluboká nad Vltavou

Vzdělávací centrum v Jihočeské zoologické zahradě Hluboká nad Vltavou je určeno převážně pro žáky mateřských, základních a středních škol k…

Záchranná stanice a ekocentrum Pasíčka

Práce s mládeží v oblasti ekologické výchovy se odehrává zejména v expoziční části stanice, v budově ekocentra a v přilehlé přírodní rezervaci.…

Záchranná stanice Pavlov

Záchranná stanice se nachází mezi Ledčí a Světlou nad Sázavou. V současné době nabízíme výukové programy určené pro školní i…

Zelené centrum Třanovice

Škola obnovy venkova Třanovice (ŠOV), která je provozovatelem Zeleného centra Třanovice, nabízí denní programy environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty včetně…

Zelený dům Chrudim, z.s.

V osvětovém a poradenském ekocentru Zelený dům Chrudim, Vám rádi poradíme v otázkách životního prostředí a životního stylu. Především venku,…

Zeměklíč

Zeměkvítkov z.s. provozuje ekocentrum Zeměklíč otevřené celé rodině, které se specializuje i na praktickou environmentální výchovu pro děti předškolního a…

Zeměkvítkov, z.s.

Zeměkvítkov z.s. je ekocentrum otevřené celé rodině, které se specializuje i na praktickou environmentální výchovu pro děti předškolního a mladšího…