Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s.

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Hlavní cíl nové společnosti: výchova k trvale udržitelnému životu prostřednictvím praktické ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty,  je shodný s cíli zakladatele, konkrétně se chce však věnovat více místní problematice ŽP a cíleně působit na obyvatele a školy města a blízkého okolí.

Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice, o.p.s. vzniklo 21.7.2012.

Jeho zakladatelem je Středisko ekologické výchovy a etiky SEVER – Brontosaurus Krkonoše.

Hlavní cíl nové společnosti: výchova k trvale udržitelnému životu prostřednictvím praktické ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty,  je shodný s cíli zakladatele, konkrétně se chce však věnovat více místní problematice ŽP a cíleně působit na obyvatele a školy města a blízkého okolí.

Realizujeme:

  • krátkodobé výukové programy pro MŠ, ZŠ a SŠ
  • semináře pro dospělé (učitele, veřejnou i neziskovou sféru, veřejnost)
  • osvětové akce pro školy a veřejnost
  • ekologické poradenství

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Středisko ekologické výchovy SEVER Litoměřice o.p.s.
Masarykova 701/35, Litoměřice
E-mail: sever-ltm@ekologickavychova.cz
Tel: 739 203 212

https://www.sever.lt/