Středisko ekologické výchovy Mravenec – 17/01 ZO ČSOP

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Již od roku 1997 pracujeme na poli ekologické výchovy, osvěty a vzdělávání na okrese Pelhřimov a pokračujeme dál v našem úsilí ukazovat především dětem rozmanitost a krásu přírody, její zákonitosti, pomáhat jim najít cestu k ní, k jejímu poznání i vytvoření kladného vztahu, k tolerantnímu chování k sobě, ostatním lidem a přírodě samotné. Zpracovali jsme 22 EVP pro základní školy a 19 pro školy mateřské.

Připravujeme veřejně přístupné akce ? Den Země, putovní výstavy, ?Krmítkování?, ?Medování?, Den bez aut.

Vytvořili jsme naučnou stezku v Městských sadech v Pelhřimově, spolupracuje při tvorbě strategických materiálů a podáváme informace o životním prostředí.

Realizovali jsme informační kampaň ke třídění odpadů kde jsme uskutečnili: EVP o odpadech a třídění na všech MŠ a ZŠ v Pelhřimově, seminář pro pedagogy, soutěž kvality třídění v třídicích hnízdech, seriál o odpadech v místních novinách, putovní výstava ?Jak správně třídit odpad?? ? umístěná v kině, knihovně.

Vydáváme informační materiály o odpadech, ochraně přírody a krajiny, pracovní listy k naučné stezce, publikaci Památné stromy Pelhřimovska a publikaci Zvláště chráněná území Pelhřimovska. Nově pohledy památných stromů, živočichů i rostlin.

Zabýváme se také ručním kosením luk na zvláště chráněných územích. V současnosti pečujeme o PR Nový rybník, PR Hrachoviště a PR Kladinský potok a PR Proseč-Obořiště. Také zavěšujeme ptačí budky.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

17/01 ZO ČSOP Středisko ekologické výchovy Mravenec
Masarykovo náměstí 17
393 01   Pelhřimov
E-mail: mravenec@sevmravenec.cz
Tel.: +420 732 240 625, +420 723 288 123

http://www.sevmravenec.cz/