Výukové materiály

Svět (okolo) doupného stromu

Hlavním cílem projektu bylo využití fenoménu doupných stromů pro environmentální vzdělávání o lesních ekosystémech, jejich ochraně a zvyšování biodiverzity. Tohoto cíle bylo dosaženo díky vytvoření celoročního výukového programu Doupné stromy. Terénní výuka v propojení s využitím moderních technologií nabízí získávání praktických zkušeností a propojení poznatků z různých vědních disciplín. Tento terénní projekt je koncipován tak, aby pomohl žákům seznámit se…
12.11.2020