Výukové materiály

Voda v krajině

Hlavním cílem projektu bylo, aby žáci, studenti, pedagogové i veřejnost chápali problematiku nedostatku vody v krajině jako důležité společenské téma, věděli, co je příčinou problému, jaké jsou důsledky a jak v krajině s vodou hospodařit. Na úvod projektu jsme zahájili dialog, meziresortní výměnu názorů a spolupráci mezi experty, pracovníky EVVO a pedagogy. Výsledkem byla výměna zkušeností a příprava pracovníků EVVO na vzdělávání žáků a studentů v této oblasti.Společně s týmem expertů jsme připravili…
17.11.2020

Vzdělávání o změnách klimatu a podpory environmentálně odpovědného chování

Program je vystavěn ze čtyř hlavních částí, tvořených diskuzními aktivitami, simulační hrou s reflexí a dalšími technikami čtení a psaní vedoucích ke kritickému myšlení:● V první části program demonstruje komplexitu možných náhledů na klimatickou změnu. Účastníci jsou vedeni k vyjádření emocí, argumentaci svých názorů, aktivnímu naslouchání a společné reflexi vlastních postojů ke klimatické krizi.● Druhá část prostřednictvím simulační hry podněcuje…
17.11.2020

Učíme se reagovat na změnu klimatu II

Úvod do základu problematiky, účastníkům skrze několik různorodých aktivit nabízí představení základních informací o klimatické změně, které dává do souvislosti, a které jsou základem pro další aktivity. Program představuje představení pojmů počasí a podnebí, příčiny a důsledky klimatické změny, skleníkový efekt a plyny a možnosti řešení na úrovni jednotlivce. Součástí programu jsou motivační aktivity, pohybové aktivity, projekce animace, práce ve…
17.11.2020