Bezodpadové výzvy

23.6.2021
Někdo kdysi řekl, že vyspělost civilizace (nebo vyspělost země) se pozná podle toho, jak si dokáže poradit se svými odpady. My se rádi za vyspělé považujeme, v oblasti nakládání s odpady se ale můžeme výrazně zlepšit. Každý obyvatel naší země v průměru vyhodí ročně kolem 310kg odpadu, který se třídí a následně recykluje, nebo se […]

Někdo kdysi řekl, že vyspělost civilizace (nebo vyspělost země) se pozná podle toho, jak si dokáže poradit se svými odpady. My se rádi za vyspělé považujeme, v oblasti nakládání s odpady se ale můžeme výrazně zlepšit. Každý obyvatel naší země v průměru vyhodí ročně kolem 310kg odpadu, který se třídí a následně recykluje, nebo se spaluje, případně vyhazuje na skládky. Přestože je recyklace z těchto řešení hodnocena jako nejlepší, existuje ještě jedna lepší možnost a tou je předcházení vzniku odpadů. Pro obyčejného člověka to znamená, že by měl přemýšlet u nakupování, protože většina odpadů vzniká při vyhození obalů. 

Jednoduše řečeno, pokud při nakupování můžete vybírat mezi výrobky, pak byste měli brát ty méně zabalené, nebo zabalené do obalů, jejichž likvidace způsobí menší problémy nebo jejichž výroba méně zatěžuje životní prostředí. Jednoduché to ale vlastně není. Bude Vás to stát trochu námahy navíc, budete muset trochu přemýšlet, budete asi potřebovat látkové pytlíky a tašky na pečivo, zeleninu a další zboží a třeba časem dospějete k nakupování téměř nebo zcela bez obalů, ať už v kamenných obchodech, na tržištích nebo prostřednictvím zásilkových služeb. 

Můžete jít ještě dál a využívat věci, které se jiným nehodí, ale Vám ještě poslouží. Ať jde o bleší trhy, bazary, nebo třeba SWAPy (akce, na které přinesete svoje nepotřebné věci a odnesete si jiné), je jich stále více a prostřednictvím internetu se dají snadno najít ty, co Vás zajímají. Tak trochu na okraj, můžete z odpadů vyrábět užitečně nebo hezké věci. 

To všechno můžete, pokud víte proč to dělat a chcete to dělat. Pro Vás, kteří to nevzdají, jsou tady naše výzvy – pro děti z MŠ, 1. stupně ZŠ, 2. stupně ZŠ a SŠ.

Ekocentrum Paleta