Metodika Školní les

23.6.2021
Metodika, podle které byste společně se žáky vaší školy mohli úspěšně vysadit vysít nebo nechat vyrůst les a pečovat o něj. Díky klimatické změně se mění krajina a na našem území je toho nepřehlédnutelným důkazem právě les. Nastal čas, abychom se na les nedívali jen jako na zdroj dřeva, ale především na významný prvek, který […]

Metodika, podle které byste společně se žáky vaší školy mohli úspěšně vysadit vysít nebo nechat vyrůst les a pečovat o něj.

Díky klimatické změně se mění krajina a na našem území je toho nepřehlédnutelným důkazem právě les. Nastal čas, abychom se na les nedívali jen jako na zdroj dřeva, ale především na významný prvek, který ovlivňuje klima i mikroklima, má vliv na koloběh vody v přírodě, fixuje uhlík a je zdrojem biodiverzity. 

Nemění se ale jen pohled na les, ale i na vzdělávání ve školách. Chceme děti vyhnat ze školních lavic a ukázat jim, jak funguje skutečný svět, vést je k podnikavosti (nejen k vydělávání peněz, ale hlavně k tomu, aby byly aktivními a činorodými lidmi zajímající se o svět kolem sebe). Důraz je kladen na polytechnické vzdělávání, kdy jde ruku v ruce řemeslo či manuální činnost s poznáváním světa kolem sebe a ekologickou výchovou. 

Tato metodika akceptuje oba principy a propaguje tvorbu školních lesů, kde se děti naučí, jak takový ekosystém funguje, jaké jsou úkoly lesnictví, že les vyroste stejně, když ho necháme být. Les ale nemá být jen tělocvičnou, kde si protáhneme tělo při sázení stromů, zatloukání kůlů oplocenky nebo při likvidaci buřeně, ale především školní laboratoří v přírodě, která nabízí nespočet námětů na výzkumy a pozorování, výuku i relaxaci. 

Pokud ještě svůj les nemáte, čtěte dál. Pokud to máte do lesa kousek a váš les za humny by si zasloužil péči vašich dětí, čtěte dál. A pokud jste městská škola, nalistujte kapitolu městský lesík a čtěte dál. 

Lesu zdar, vzdělávání v lese zvláště! 

Chaloupky

Les ve škole