Blog

Pilíře klimatického vzdělávání a osvěty

MŽP/SFŽP v dubnu vyhlásilo další výzvu v rámci Národního programu životní prostředí zaměřenou na klimatické vzdělávání a osvětu, která má za cíl nastartovat různé typy větších, ideálně nadregionálních, vzdělávacích a osvětových projektů zaměřených na souvislosti změny klimatu.
13.4.2023

Je ekovýchova k smíchu?

Poslední číslo Environmental Education Research se zaměřuje na humor v environmentální výchově. V našem oboru často řešíme, jak učit negativními emocemi naplněná témata. Zdůrazňováním jejich depresivnosti ale někdy nechtěně spouštíme obranné mechanismy, vedoucí k odmítání a apatii.
4.4.2023

A co můžeme dělat?

Až se vás studentky a studenti zeptají, co mají - profesně a občansky - se stále katastrofičtější zejména klimatickou situací, ve které se nacházíme, dělat... Inspirujte se tipy Josefa Patočky.
27.3.2023

Proč neposloucháme klimatické vědce?

Mezivládní panel OSN pro změnu klimatu (IPCC) vydal 20.3.2023 závěrečnou Syntézu rozsáhlé zprávy o základech, dopadech a možnostech zmírňování probíhající změny klimatu.
21.3.2023

mini-EVVO zpravodaj I/23

MŽP zavádí pravidelný čtvrtletní zpravodaj pro oblast EVVO. Novinky, metodiky, dotace zejména pro ekocentra.
16.3.2023

Světelné znečištění – vedle normy je potřeba i osvěta

Česko má odteď účinná pravidla proti světelnému znečištění. Cílem je, aby světlo neškodilo lidskému zdraví ani přírodě.
13.3.2023

Malý průvodce po ekocentrech – 6/6 EKOCENTRA PRO VEŘEJNOST

Představení osvětových aktivit ekocenter zaměřených na širokou veřejnost. Příklady míst, hojně navštěvovaných zejména rodiny s dětmi (mezigenerační učení).
6.3.2023

Malý průvodce po ekocentrech – 5/6 EKOCENTRA VELKÝCH MĚST

Zelená témata, nejen environmentální inspirace, komunitní rozvoj, ale i oázy přírodě blízkého prostředí – to a mnohem víc znamenají některá ekocentra pro život ve velkých městech.
27.2.2023

Získejte s námi konkurenční výhodu, získejte EKOZNAČKU!

O ekoznačku na ubytovací služby si aktuálně mohou požádat ekocentra za zvýhodněných podmínek.
23.2.2023

Malý průvodce po ekocentrech – 4/6 EKOCENTRA V NÁRODNÍCH PARCÍCH

I v národních parcích najdete řadu ekocenter, které nabízejí služby školám a veřejnosti. V čem se liší jejich pojetí EVVO od městských středisek ekologické výchovy.
20.2.2023

Malý průvodce po ekocentrech – 3/6 UČENÍ VENKU

Jaký je význam učení venku, jaké je cíle tím sledujeme a jakou metodiku uplatňují ekocentra v ČR? V tomto díle mj. představíme platformu „Učíme se venku“ a některé venkovní programy pro školy v ekocentrech.
13.2.2023

Malý průvodce po ekocentrech – 2/6 KLIMATICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Jak si představit klimatické vzdělávání a jeho cíle? V čem vám pomůže publikace „Klima se mění – a co my?“. A jak vypadají projekty ekocenter, která se klimatickým vzděláváním již zabývají?
7.2.2023