Ekologické centrum Most pro Krušnohoří

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Ekocentrum se specializuje na monitoring znečištění ovzduší v Ústeckém kraji, ekoporadenství a environmentální výchovu.

Ekologické centrum Most pro Krušnohoří funguje jako veřejné informační centrum pro otázky životního prostředí již od 2000. Mimo aktuálních informací o kvalitě ovzduší poskytuje ekocentrum i klasické ekoporadenství (ekospotřebitelství, odpady, zeleň) a intenzivně se věnuje lektorské činnosti v environmentální oblasti. Pravidelně pořádá ekologické výukové programy a osvětové akce.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.
tř. Budovatelů 2830/3, 434 01  MOST
Tel.:+420 722 076 526, +420 601 214 378
Bezplatná linka: 800 195 342 (Po – Pá: 8.00 – 18.00 h.)
E-mail: ecmost@vuhu.cz

http://www.ecmost.cz