Ekologické centrum Most pro Krušnohoří

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Ekocentrum se specializuje na monitoring znečištění ovzduší na území Severočeské hnědouhelné pánve, problematiku pachové zátěže a další témata vycházející z přítomnosti chemického průmyslu a povrchových lomů.

Kromě aktuálních informací o kvalitě ovzduší poskytuje ekocentrum i klasické ekoporadenství (ekospotřebitelství, odpady, zeleň). Ekocentrum se intenzivně věnuje lektorské činnosti v environmentální oblasti. Pravidelně pořádá výukové semináře a osvětové akce.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s.
tř. Budovatelů 2830/3, 434 01  MOST
Tel.:+ 420 476 703 992
Zelený telefon: 800 195 342 (Po - Pá: 6.15 ? 18.00 h.)
E-mail: ecmost@vuhu.cz

http://www.ecmost.cz