Dům Českého Švýcarska – České Švýcarsko o.p.s.

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

České Švýcarsko o. p. s. je nestátní nezisková organizace, která se postupně od svého vzniku profiluje jako iniciátor rozvoje a ochrany přírodních i kulturních hodnot regionu České Švýcarsko.
Byla založena v roce 2001 Správou Národního parku České Švýcarsko, Městem Krásná Lípa a Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Tilia Krásná Lípa. Od roku 2011 patří mezi zakladatele Ústecký kraj.

Hlavní činnosti:

– Ochrana přírodních a kulturních hodnot
– Šetrný cestovní ruch a přeshraniční spolupráce
– Tvorba a realizace regionálních projektů
– Propagace a informačně-publikační aktivity
– Vzdělávání a osvěta

Realizujeme:

? krátkodobé výukové programy pro MŠ, ZŠ a SŠ
? semináře pro dospělé (učitele, veřejnou i neziskovou sféru, veřejnost)
? osvětové akce pro školy a veřejnost
? ekologické poradenství

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

České Švýcarsko o.p.s.
Křinické nám. 1161/10, 407 46 Krásná Lípa
tel.:+ 421 412 383 000
email: ops@ceskesvycarsko.cz

http://www.ceskesvycarsko.cz