Výukové materiály

Mladí reportéři pro životní prostředí

Projektová výuka směřující k investigativní novinařině v oblasti ŽP. Program vytvořila TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.
17.11.2020

Jděte ven, než děti vyrostou

Hlavním cílem projektu bylo vytvořit nástroj, který bude motivovat rodiče a jejich děti k častějšímu pobytu venku v přírodě.Vytvořen nový on-line nástroj ? etapová hra Mise Azeret, který spolu s dalšími aktivitami programu Jděte ven podporuje zájem dětí o přírodu v jejich okolí a pomáhá je motivovat k častějšímu pobytu venku. Etapovou hru jsme tvořili na základě našich zkušeností ve…
17.11.2020

Nemusí pršet, jen když kape – permakultura a voda v sídelní krajině

Program Nemusí pršet, jen když kape I. je interaktivní program v přírodní zahradě s permakulturními prvky založený na objevování různých způsobů zadržení vody v zahradě, poznávání permakulturních principů a jak nám mohou pomoci se zadržením vody v krajině. Obsahuje cvičné plánování zahrady s ideálním systémem zachycování vody a vodním koloběhem za pomoci karet ?Přírodní architekti? a ?Nemusí pršet, jen když…
17.11.2020

Kde se vezme dřevo

Podíváme se na strom z mnoha pohledù. Představíme si rùzné druhy dřeva.Projdeme zrychleně život stromu od sběru semínek, přes lesní školku,výsadbu stromků do lesa, péči o ní až po těžbu dřeva. Seznámíme s lesnickýmipomůckami a postupy. Nakonec se zamyslíme nad tím, co a z jakéhodřeva se vyrábělo a vyrábí. Program vytvořila Naučné středisko ekologické výchovy Kladno - Čabárna, o.p.s.
17.11.2020

Cesta za dědictvím Bílých Karpat aneb Poznej – Pochop – Připrav si. (EVVO pro ha

Handicapované děti a mládež mají stejné touhy poznávat svět kolem sebe jako zdraví - ale mají i řadu omezení, která jim to nedovolí. V rámci projektu jsme pro ně připravili environmentální pobytový program zaměřený na interpretaci dědictví Bílých Karpat, při kterém POZNALI poctivou práci tradičních řemeslníků a farmářů, POCHOPILI vznik výrobků a potravin, které si běžně kupují v obchodě -…
17.11.2020

Starší nebo s hendikepem…příroda je naším světem

Prvním tématem je Přírodní zahrada. V rámci tohoto programu se cílové skupiny seznámí s konceptem přírodních zahrad, hospodaření v souladu s přírodou, potřebou podpory biodiverzity na zahradě i v sadu, vyzkouší si práci v Ukázkové přírodní zahradě Centra Veronica, využití planých rostlin i způsoby hospodaření. Vše je formou praktických aktivit, přímým kontaktem s živým materiálem, s využitím zážitkových aktivit pro…
12.11.2020

Volunteering for nature ? inovativní výukové programy pro studenty středních ško

Terénní výukové programy zaměřené na výchovu mládeže k dobrovolnictví pro přírodu a krajinu. Poskytnuté studentům možnost první osobní zkušenosti s dobrovolnictvím v oblasti OŽP a seznamujem s významem vlastní občanské aktivity v této oblasti
12.11.2020

Voda a sucho – hledání rovnováhy

90 min výukový program. O mechanismech zadržování vody v půdě, vazbách na rostliny a půdní živočichy. Využití interaktivních prvků, hraní a pokusy s vodou v prostředí vodního biotopu. Simulační hra na hospodaření s vodou v krajině. Při výukovém programu si žáci uvědomí , jak důležitá je voda pro všechny organismy, že kondice krajiny je důležitá pro zadržření vody a že…
12.11.2020

Voda kolem nás

Část pětidílné sady "Vodních balíčků", které představují dětem vodu z pěti různých úhlů pohledu. Jsou určeny především pro učitele základních škol, případně pro vedoucí kroužků či družin. Svou náplní a obtížností jsou vhodné pro žáky 3. až 6. tříd ZŠ. Obsahuje pestrou škálu aktivit, pracovní list a podrobnou metodiku. Vše zabaleno v praktické krabici. Vodní balíčke si můžete pořídit zde http://www.rezekvitek.cz/?idm=35&id_zbozi=138…
12.11.2020

Hurá ven

Program sestává z více částí, první část je navržena pro realizaci v přírodní učebně - přírodní zahradě Na Dotek v Horním Maršově, další části probíhají na školním pozemku zapojené školy.  Program je cílen na přímý kontakt dětí s přírodou a výuku venku a badatelskou činnost. V rámci programu jsou budovány nové přírodní prvky na školních zahradách. Program je po malých…
12.11.2020

Přrodní architekti; seznámení s permakulturou – terénní výukové programy pro ZŠ

Až dojde ropa...Simulační hra v terénu o těžbě ropy a cestování zboží. Máte chuť na jablko? Tušíte kolik má za sebou potravinových kilometrů? Pochází z dalekého Chile, z Evropy nebo ze sousedovy zahrádky? Při programu se dozvíme, jak to poznat a proč je to vlastně důležité. Proměníme se v těžaře ropy i v dopravní prostředky. Společně budeme hledat možnosti, jak…
12.11.2020

Učíme venku

Učení venku nabízí velké příležitosti, ale má i řadu překážek. Pokusme se společně najít cestu ven. Objevme nejprve 7 důvodů, proč učit venku.  Odhalme JAK se vybavit ven? CO vyrobit a nekupovat. Venku je mnoho pomůcek zdarma. Ukážeme si řadu pomůcek z přírodnin. Díky učení venku můžeme proměnit prostředí kolem školy a školky v LABORATOŘ, kde bádání venku přináší nová…
12.11.2020