Výukové materiály

Co to bzučí za humny aneb Ze života včel

Ekologický výukový program v rámci projektu Interpretace Bílých Karpat dětem s poruchami sluchu. Pojďte s námi poznávat neobyčejný život včel medonosných. Program je plný zábavných a naučných her a aktivit, které žákům přiblíží fungování včelstev a jejich význam v přírodě. Žáci poznají vývojová stádia včely, seznámí se se včelími produkty a vlastnoručně si zhotoví voňavý výrobek.  Scénář programu zahrnuje aktivity…
24.6.2021

Ovce a její bohatství

Ekologický výukový program v rámci projektu Interpretace Bílých Karpat dětem s poruchami sluchu. Jak důležité ovce byly při obhospodařování krajiny a kterým řemeslům dávaly základ? Program plný her postupně provází děti životem ovce. Žáci si vyzkouší chov ovcí a projdou cestou soběstačnosti, kterou ovce nabízely svým chovatelům. V praktické části si děti vyzkouší, kromě pomůcek ke zpracování vlny, i metodu…
24.6.2021

Zahrada plná života

Ekologický výukový program v rámci projektu Interpretace Bílých Karpat dětem s poruchami sluchu. Co roste a žije v přírodní zahradě a sadu? Jak bydlí třeba ježek nebo netopýr? Chceme na zahradě užovky? Přijďte se podívat, jak můžeme žít v souladu s přírodou. Žáci prozkoumají naši přírodní zahradu a porozumí její rozmanitosti. Budou objevovat úkryty živočichů a pochopí jejich význam a…
24.6.2021

Co se děje na kompostu?

Najdeme ho v téměř každé zahradě. Jak dobře jej ale známe? Vypravte se s námi na průzkum toho, co se děje na kompostu. Kdo v něm žije, co tam dělá a jak se z listí a trávy, kterou do kompostu hodíme stane hlína.  Program určený pro děti v MŠ (3 - 6 let). Toulcův Dvůr
23.6.2021

Expedice Vraťme vodu na Zem

S kapkou vody za poznáním. Metodika pobytového enviromentálního programu pro děti a mládež s postižením. Jedná se o environmentální pobytový program zaměřený na téma nedostatku vody v krajině a interpretaci přírodního a kulturního dědictví Bílých Karpat. Díky bohatému programu děti pochopí, jakým způsobem lidé v průběhu historie změnili krajinu, jak v ní hospodaří v dnešní době a jaký vliv to…
23.6.2021

Celý rok na suchu

Metodika celoročního projektu, který vás a vaši třídu provede v 6 programových blocích problematikou vodního režimu krajiny.  V první části zopakujeme teoretická východiska, která se vám mohou hodit v případě zvídavých otázek žáků nebo pro rozšíření vlastního přehledu o problematice. Druhá část je rozdělená na jednotlivé moduly (celodenní programové bloky) a popis jednotlivých aktivit. V rámci nich se setkáte s…
23.6.2021

Metodika Školní les

Metodika, podle které byste společně se žáky vaší školy mohli úspěšně vysadit vysít nebo nechat vyrůst les a pečovat o něj. Díky klimatické změně se mění krajina a na našem území je toho nepřehlédnutelným důkazem právě les. Nastal čas, abychom se na les nedívali jen jako na zdroj dřeva, ale především na významný prvek, který ovlivňuje klima i mikroklima, má…
23.6.2021

Bezodpadové výzvy

Někdo kdysi řekl, že vyspělost civilizace (nebo vyspělost země) se pozná podle toho, jak si dokáže poradit se svými odpady. My se rádi za vyspělé považujeme, v oblasti nakládání s odpady se ale můžeme výrazně zlepšit. Každý obyvatel naší země v průměru vyhodí ročně kolem 310kg odpadu, který se třídí a následně recykluje, nebo se spaluje, případně vyhazuje na skládky.…
23.6.2021

Hledání srdce Nemošické stráně

Materiál k programu Ekocentra PALETA vytvořený jako aktivita pro žáky probíhající na přírodní památce (PP) Nemošická stráň.  Jedná se o kompletně venkovní program pro žáky a jejich doprovod. Žáci budou plnit sérii úkolů přímo na lokalitě PP, vedoucí k bližšímu poznání Nemošické stráně a života na ní. Za splněné aktivity získávají indicie, které je dovedou k cíli celé hry, pokladu…
23.6.2021

Kamínek Křemínek

Metodika environmentálního výukového programu pro mateřské školy. Přímý kontakt a badatelská práce se vzorky nerostů. Téma programu spadá do vzdělávací oblasti Dítě a svět RVP pro předškolní vzdělávání. Přírodovědné muzeum Semenec
23.6.2021

Minerály geologa Šutříka

Metodika environmentálního výukového programu pro 1. stupeň ZŠ. Přímý kontakt a badatelská práce se vzorky nerostů. Téma programu spadá do vzdělávací oblasti Dítě a svět RVP pro základní vzdělávání. Přírodovědné muzeum Semenec
23.6.2021

Horniny na dosah

Metodika enviromentálního výukového programu pro 2. stupeň základní školy. Přímý kontakt a badatelská práce se vzorky nerostů. Téma programu spadá do vzdělávací oblasti Základní podmínky života enviromentálnf výchovy dle RVP. Přírodovědné muzeum Semenec
23.6.2021