Starší nebo s hendikepem…příroda je naším světem

22.1.2024
Prvním tématem je Přírodní zahrada. V rámci tohoto programu se cílové skupiny seznámí s konceptem přírodních zahrad, hospodaření v souladu s přírodou, potřebou podpory biodiverzity na zahradě i v sadu, vyzkouší si práci v Ukázkové přírodní zahradě Centra Veronica, využití planých rostlin i způsoby hospodaření. Vše je formou praktických aktivit, přímým kontaktem s živým materiálem, […]

Prvním tématem je Přírodní zahrada. V rámci tohoto programu se cílové skupiny seznámí s konceptem přírodních zahrad, hospodaření v souladu s přírodou, potřebou podpory biodiverzity na zahradě i v sadu, vyzkouší si práci v Ukázkové přírodní zahradě Centra Veronica, využití planých rostlin i způsoby hospodaření. Vše je formou praktických aktivit, přímým kontaktem s živým materiálem, s využitím zážitkových aktivit pro rozvoj vnímání přírody. Není to tedy teoretický výklad, ale soubor praktických a prožitkových činností.

Druhým tématem je Ekologická domácnost. V rámci tohoto programu se účastníci dozvěděli o možnostech úspor energií v domácnostech, hospodaření s vodou, využití dešťové vody a ekologicky šetrném úklidu. Byla jim představena řada praktických příkladů a možností, které mohou jednoduše následovat a uplatňovat je ve svém každodenním životě.

Programy vytořilo Centrum Veronica Hostětín.