Výukové materiály

Metodika výuky enviromentálních programů pro žáky s SVP

Cílem této metodiky je poskytnout metodickou oporu realizačnímu týmu a lektorům environmentálního vzdělávání k dosažení následujících cílů projektu:  zvýšit environmentální vzdělanost zlepšit porozumění přírodě, ekologickým dějům, posílit ohleduplnost a odpovědnostčlověka ke krajině vytvořit podmínky pro lepší šíření environmentálního vzdělávání i v rámci inkluzivníchskupin. Metodika popisuje, jakým způsobem bude dosaženo výše zmíněných cílů pomocí: zásad a pravidel environmentálního vzdělávání využití zážitkové…
22.6.2021

Jak se žije v Podnebíně. Učíme se reagovat na změnu klimatu.

Podnebí a jeho stálost se stávají závažným tématy. Vědci z Mezivládního panelu pro změnu klimatu potvrzují, že změny klimatu mají zásadní vliv na lidské a přírodní systémy na všech kontinentech. Je klíčové řešit příčiny tohoto problému a tedy omezit produkci skleníkových plynů. Neméně důležité je však i umět se při- způsobit dopadům klimatické změny. Protože některé z nich jsou nyní…
22.6.2021

Agroekologie pro střední školy

Zemědělství je fenoménem, který velmi intenzivně ovlivňuje životy nás všech. Současné průmyslové zemědělství je i přes jeho nesporné úspěchy v produkci potravin dlouhodobě neudržitelné z hlediska environmentálního. Proto vznikají nové přístupy, jako například agroekologie, kterou OSN označuje za budoucnost zemědělství. Agroekologie je velmi obsáhlý koncept přístupu k zemědělství, produkci potravin, který se neomezuje pouze na technickou stránku produkce potravin, ale…
22.6.2021

Každý může být Trash Hero

Metodika programu pro mateřské školy. Děti jsou v předškolním věku velmi vnímavé a citlivé ke svému okolí. V tomto období je vhodné začít nejen s cíleným poznáváním přírody, ale i s aktivitami vedoucími k ochraně životního prostředí. Děti budou znát, co a kdo poškozuje životní prostředí a naučí se, jak tomu předcházet ? ochrana životního prostředí, správné chování v přírodě,…
22.6.2021

Změna je v nás aneb Jak komunikovat enviromentální témata

Malý zápisník s velkým srdcem. Věříme, že velké změny začínají od nejmenších. Proto vytváříme vzdělávací programy a materiály pro učitele a rodiče, které vedou děti k zodpovědnosti vůči životnímu prostředí. Usilujeme o to, aby se děti učily o přírodě a skutečném světě vlastním prožitkem, bádáním a realizací svých projektů.   V mezinárodním programu Mladí reportéři pro životní prostředí je cílem…
22.6.2021

Průvodce společným časem venku

Průvodce společným časem venku vám pomůže vyhnout se některým neshodám a zádrhelům, které mohou při chození ven nastat. Neodstraní sice veškeré problémy, které vás možná potkávají, ale umožní vám nahlédnout, že za některými zádrhely mohou být různé potřeby dětí i vás, dospělých průvodců. Pomůže vám potřebám porozumět, naučit se je vnímat a hledat cesty k jejich naplnění. Společný čas venku…
22.6.2021

Učíme se venku

Učení venku přináší dětem řadu výhod. Kromě rozvoje psychického i fyzického zdraví jim pomáhá zlepšovat pozornost, vzdělávací výsledky, motivaci k učení i vztahy ve třídě. Všechny benefity učení venku jsme popsali v knize Tajemství školy za školou. Cest ven je mnoho. Můžete začít krátkými aktivitami, vyráběním jednoduchých pomůcek, využít zkušeností kolegů, kteří již venku učí, nebo otestovat celou lekci na konkrétní…
22.6.2021

Hostětínská EcoGame aneb velké putování ekologicky šetrným životem.

Strukturovaná simulační hra, v níž se žáci stanou pracovníky Výzkumného ústavu vesnice budoucnosti, kteří se snaží vyvinout udržitelný způsob bydlení, hospodaření s vodou a energiemi. Času není mnoho, je proto nutné dodržovat jednoduchá ekologická opatření v běžném životě, která zajistí dostatečný čas pro výzkum, analýzu informací i vývoj. Zvládnou to? Díky dobré spolupráci v týmu pravděpodobně ano. A po ukončení…
17.11.2020

Učíme se reagovat na změnu klimatu

Podnebí a jeho stálost se stávají závažným tématem. Vědci z Mezivládního panelu pro změnu klimatu potvrzují, že změny klimatu mají zásadní vliv na lidské a přírodní systémy na všech kontinentech. Je klíčové řešit příčiny tohoto problému, a tedy omezit produkci skleníkových plynů, neméně důležité je však i umět se přizpůsobit dopadům klimatické změny, protože některé z nich jsou nyní nevyhnutelné.…
17.11.2020

VODA ŽIVÁ – Hostětínské bludiště v přírodě

Osm přírodních interaktivních stanovišť a odpovědi na otázky schované v lesích vás hravou formou badatelské výuky vtáhnou do tématiky hospodaření s vodou, její ochrany a kvality. Vrátíte se k přímému kontaktu s přírodou, naučíte se jí číst a chápat, obnovíte si svůj přirozený smysl objevovat a orientovat se v terénu. Na vlastní kůži si zkusíte splachovat záchod dešťovou vodou, sundáte…
17.11.2020

Nejen o vodě v přírodě

Želivka na vlastní kůži aneb Na břehuNení břeh jako břeh a voda jako voda. V tomto programu můžete na vlastní kůži prozkoumat břehy potůčku, rybníku anebo mokřadu. Společně navštívíme také břeh přehrady Švihov. A když budeme mít štěstí, tak možná uvidíme i její zvířecí obyvatele. A i kdyby se nám je nepodařilo zahlédnout, neodejdete bez setkání s přírodou.  Počasí nás…
17.11.2020

Mladí reportéři pro životní prostředí

Projektová výuka směřující k investigativní novinařině v oblasti ŽP. Program vytvořila TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú.
17.11.2020