Výukové materiály

Svět (okolo) doupného stromu

Hlavním cílem projektu bylo využití fenoménu doupných stromů pro environmentální vzdělávání o lesních ekosystémech, jejich ochraně a zvyšování biodiverzity. Tohoto cíle bylo dosaženo díky vytvoření celoročního výukového programu Doupné stromy. Terénní výuka v propojení s využitím moderních technologií nabízí získávání praktických zkušeností a propojení poznatků z různých vědních disciplín. Tento terénní projekt je koncipován tak, aby pomohl žákům seznámit se…
12.11.2020

Starší nebo s hendikepem…příroda je naším světem

Prvním tématem je Přírodní zahrada. V rámci tohoto programu se cílové skupiny seznámí s konceptem přírodních zahrad, hospodaření v souladu s přírodou, potřebou podpory biodiverzity na zahradě i v sadu, vyzkouší si práci v Ukázkové přírodní zahradě Centra Veronica, využití planých rostlin i způsoby hospodaření. Vše je formou praktických aktivit, přímým kontaktem s živým materiálem, s využitím zážitkových aktivit pro…
12.11.2020

Volunteering for nature ? inovativní výukové programy pro studenty středních ško

Terénní výukové programy zaměřené na výchovu mládeže k dobrovolnictví pro přírodu a krajinu. Poskytnuté studentům možnost první osobní zkušenosti s dobrovolnictvím v oblasti OŽP a seznamujem s významem vlastní občanské aktivity v této oblasti
12.11.2020