Výukové materiály

Voda a sucho – hledání rovnováhy

90 min výukový program. O mechanismech zadržování vody v půdě, vazbách na rostliny a půdní živočichy. Využití interaktivních prvků, hraní a pokusy s vodou v prostředí vodního biotopu. Simulační hra na hospodaření s vodou v krajině. Při výukovém programu si žáci uvědomí , jak důležitá je voda pro všechny organismy, že kondice krajiny je důležitá pro zadržření vody a že…
12.11.2020

Voda kolem nás

Část pětidílné sady "Vodních balíčků", které představují dětem vodu z pěti různých úhlů pohledu. Jsou určeny především pro učitele základních škol, případně pro vedoucí kroužků či družin. Svou náplní a obtížností jsou vhodné pro žáky 3. až 6. tříd ZŠ. Obsahuje pestrou škálu aktivit, pracovní list a podrobnou metodiku. Vše zabaleno v praktické krabici. Vodní balíčke si můžete pořídit zde http://www.rezekvitek.cz/?idm=35&id_zbozi=138…
12.11.2020

Hurá ven

Program sestává z více částí, první část je navržena pro realizaci v přírodní učebně - přírodní zahradě Na Dotek v Horním Maršově, další části probíhají na školním pozemku zapojené školy.  Program je cílen na přímý kontakt dětí s přírodou a výuku venku a badatelskou činnost. V rámci programu jsou budovány nové přírodní prvky na školních zahradách. Program je po malých…
12.11.2020

Přrodní architekti; seznámení s permakulturou – terénní výukové programy pro ZŠ

Až dojde ropa...Simulační hra v terénu o těžbě ropy a cestování zboží. Máte chuť na jablko? Tušíte kolik má za sebou potravinových kilometrů? Pochází z dalekého Chile, z Evropy nebo ze sousedovy zahrádky? Při programu se dozvíme, jak to poznat a proč je to vlastně důležité. Proměníme se v těžaře ropy i v dopravní prostředky. Společně budeme hledat možnosti, jak…
12.11.2020

Učíme venku

Učení venku nabízí velké příležitosti, ale má i řadu překážek. Pokusme se společně najít cestu ven. Objevme nejprve 7 důvodů, proč učit venku.  Odhalme JAK se vybavit ven? CO vyrobit a nekupovat. Venku je mnoho pomůcek zdarma. Ukážeme si řadu pomůcek z přírodnin. Díky učení venku můžeme proměnit prostředí kolem školy a školky v LABORATOŘ, kde bádání venku přináší nová…
12.11.2020

JDĚTE VEN – s dětmi v přírodě každý den

Hlavním cílovou skupinou projektu byli rodiče a jejich děti (ve věku 3-10 let). U cílové skupiny jsme aktivitami projektu podpořili:- environmentální senzitivitu a schopnost pozorování přímo v přírodě- rozšíření možností trávení ?volného? času venku v přírodě- častější pobyt venku v každodenním životě rodiny- naplňování potřeb různých typů dětí (s ohledem na jejich věk, technické či výtvarně-tvořivé zájmy, pozorování detailu, či…
12.11.2020

EVVO pro všechny!

Hlavním cílem projektu bylo předat informace o každodenní ekologii sociálně a jinak znevýhodněným. Senioři, osoby s nízkým příjmem či jinak znevýhodnění získali nový materiál, jak se doma mohou chovat ekologicky. Pro ně je určená dnes vydaná publikace Úspory v domácnosti. Čtenáři se velmi jednoduchým jazykem a zjednodušenou formou dozví, jak šetřit elektřinu, jak správně topit či šetřit vodou. Dále se…
12.11.2020

Svět (okolo) doupného stromu

Hlavním cílem projektu bylo využití fenoménu doupných stromů pro environmentální vzdělávání o lesních ekosystémech, jejich ochraně a zvyšování biodiverzity. Tohoto cíle bylo dosaženo díky vytvoření celoročního výukového programu Doupné stromy. Terénní výuka v propojení s využitím moderních technologií nabízí získávání praktických zkušeností a propojení poznatků z různých vědních disciplín. Tento terénní projekt je koncipován tak, aby pomohl žákům seznámit se…
12.11.2020

Starší nebo s hendikepem…příroda je naším světem

Prvním tématem je Přírodní zahrada. V rámci tohoto programu se cílové skupiny seznámí s konceptem přírodních zahrad, hospodaření v souladu s přírodou, potřebou podpory biodiverzity na zahradě i v sadu, vyzkouší si práci v Ukázkové přírodní zahradě Centra Veronica, využití planých rostlin i způsoby hospodaření. Vše je formou praktických aktivit, přímým kontaktem s živým materiálem, s využitím zážitkových aktivit pro…
12.11.2020

Volunteering for nature ? inovativní výukové programy pro studenty středních ško

Terénní výukové programy zaměřené na výchovu mládeže k dobrovolnictví pro přírodu a krajinu. Poskytnuté studentům možnost první osobní zkušenosti s dobrovolnictvím v oblasti OŽP a seznamujem s významem vlastní občanské aktivity v této oblasti
12.11.2020