Svět (okolo) doupného stromu

22.1.2024
Hlavním cílem projektu bylo využití fenoménu doupných stromů pro environmentální vzdělávání o lesních ekosystémech, jejich ochraně a zvyšování biodiverzity. Tohoto cíle bylo dosaženo díky vytvoření celoročního výukového programu Doupné stromy. Terénní výuka v propojení s využitím moderních technologií nabízí získávání praktických zkušeností a propojení poznatků z různých vědních disciplín. Tento terénní projekt je koncipován tak, […]

Hlavním cílem projektu bylo využití fenoménu doupných stromů pro environmentální vzdělávání o lesních ekosystémech, jejich ochraně a zvyšování biodiverzity. Tohoto cíle bylo dosaženo díky vytvoření celoročního výukového programu Doupné stromy.

Terénní výuka v propojení s využitím moderních technologií nabízí získávání praktických zkušeností a propojení poznatků z různých vědních disciplín. Tento terénní projekt je koncipován tak, aby pomohl žákům seznámit se ekosystémem lesa v nejbližším okolím školy a motivovat je k praktické ochraně životního prostředí v místě svého bydliště.
Hlavním tématem této terénní výuky pro poznávání biodiverzity lesních ekosystémů a jejich ochrany jsou doupné stromy, důležité stavební kameny biodiverzity a funkce ?zdravého? lesa. Žáci za pomoci lektorů vyhledají starší stromy (které mají potenciál stát se stromy doupnými), kterým pomocí jednotlivých kroků zajistí ochranu zaštítěnou Lesy ČR, s. p.

Více informací o programu najdete na https://hostetin.veronica.cz/doupne-stromy-celorocni-skolni-program.

Programy vytořilo Centrum Veronica Hostětín.