Badatelé z mateřských škol

19.4.2024
Metodika 5-ti na sebe navazujících venkovních výukových programů pro děti předškolního věku, jejichž společným jmenovatelem je téma udržitelné zahrady.

Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí v rámci Programu na podporu projektů NNO v roce 2023.

Badatelé z mateřských škol

Autor/ka

Centrum VERONICA, Hostětín