Výukové materiály

Minerály geologa Šutříka

Metodika environmentálního výukového programu pro 1. stupeň ZŠ. Přímý kontakt a badatelská práce se vzorky nerostů. Téma programu spadá do vzdělávací oblasti Dítě a svět RVP pro základní vzdělávání. Přírodovědné muzeum Semenec
23.6.2021

Horniny na dosah

Metodika enviromentálního výukového programu pro 2. stupeň základní školy. Přímý kontakt a badatelská práce se vzorky nerostů. Téma programu spadá do vzdělávací oblasti Základní podmínky života enviromentálnf výchovy dle RVP. Přírodovědné muzeum Semenec
23.6.2021

Týdny v přírodě hrou

Metodika programu enviromentálnf výchovy pro příměstské tábory v Libereckém kraji. Určeno pro děti ve věku 6 - 15 let. Čmelák - Společnost přátel přírody
23.6.2021

Mokřady Jablonné

Metodika programu enviromentálnf výchovy pro střední školy. Délka programu: 5 hodin. Mokřady Jablonné jsou unikátním projektem, kdy Čmelák - Společnost přátel přírody na zanedbaném místě plném skládek vybudovala soustavu devíti různě velkých tůní, ve kterých našlo svůj domov mnoho vzácných druhů rostlin a živočichů. Celá lokalita byla zároveň zpřístupněna lidem. Vznikl tak přírodní areál, kde je dost místa pro lidi…
23.6.2021

Novoborská Amazonie – metodika pro ZŠ

Metodika programu enviromentálnf výchovy pro základní školy. Určen pro děti ve věku 6 - 15 let. Délka programu: 4 - 5 hodin. Čmelák - Společnost přátel přírody se zde snaží o vytvoření přírodního mokřadního parku s vysokou přírodní a estetickou hodnotou a vysokou hodnotou biodiverzity. Výsledná podoba revitalizace bude mít výjimečný osvětově-rekreační a ekovýchovný potenciál. Bažinatý terén s hustým neprostupným…
23.6.2021

Novoborská Amazonie – metodika pro MŠ

Metodika programu enviromentálnf výchovy pro základní školy. Určen pro děti ve věku 3 - 6 let. Délka programu: 3 hodiny. Čmelák - Společnost přátel přírody se zde snaží o vytvoření přírodního mokřadního parku s vysokou přírodní a estetickou hodnotou a vysokou hodnotou biodiverzity. Výsledná podoba revitalizace bude mít výjimečný osvětově-rekreační a ekovýchovný potenciál. Bažinatý terén s hustým neprostupným porostem a…
23.6.2021

Bádání v mokřadu (Toulcův Dvůr)

Dobrodružný průzkum prostředí mokřadu podle zásad badatelsky orientované výuky. Žáci (2. stupeň ZŠ) se seznámí se zásadami vědecké práce a zkusí ve vědeckých týmech sami navrhnout výzkumné otázky i způsob, jak na ně najít odpověď. Výsledky svého bádání budou sdílet s ostatními. Předmětem zkoumání bude rozmanitost života v mokřadu a přírodní podmínky, které ji podmiňují. Na základě zjištěných údajů budeme…
23.6.2021

Co se děje na kompostu?

Najdeme ho v téměř každé zahradě. Jak dobře jej ale známe? Vypravte se s námi na průzkum toho, co se děje na kompostu. Kdo v něm žije, co tam dělá a jak se z listí a trávy, kterou do kompostu hodíme stane hlína.  Program určený pro děti v MŠ (3 - 6 let). Toulcův Dvůr
23.6.2021

Expedice Vraťme vodu na Zem

S kapkou vody za poznáním. Metodika pobytového enviromentálního programu pro děti a mládež s postižením. Jedná se o environmentální pobytový program zaměřený na téma nedostatku vody v krajině a interpretaci přírodního a kulturního dědictví Bílých Karpat. Díky bohatému programu děti pochopí, jakým způsobem lidé v průběhu historie změnili krajinu, jak v ní hospodaří v dnešní době a jaký vliv to…
23.6.2021

Celý rok na suchu

Metodika celoročního projektu, který vás a vaši třídu provede v 6 programových blocích problematikou vodního režimu krajiny.  V první části zopakujeme teoretická východiska, která se vám mohou hodit v případě zvídavých otázek žáků nebo pro rozšíření vlastního přehledu o problematice. Druhá část je rozdělená na jednotlivé moduly (celodenní programové bloky) a popis jednotlivých aktivit. V rámci nich se setkáte s…
23.6.2021

Metodika Školní les

Metodika, podle které byste společně se žáky vaší školy mohli úspěšně vysadit vysít nebo nechat vyrůst les a pečovat o něj. Díky klimatické změně se mění krajina a na našem území je toho nepřehlédnutelným důkazem právě les. Nastal čas, abychom se na les nedívali jen jako na zdroj dřeva, ale především na významný prvek, který ovlivňuje klima i mikroklima, má…
23.6.2021

Bezodpadové výzvy

Někdo kdysi řekl, že vyspělost civilizace (nebo vyspělost země) se pozná podle toho, jak si dokáže poradit se svými odpady. My se rádi za vyspělé považujeme, v oblasti nakládání s odpady se ale můžeme výrazně zlepšit. Každý obyvatel naší země v průměru vyhodí ročně kolem 310kg odpadu, který se třídí a následně recykluje, nebo se spaluje, případně vyhazuje na skládky.…
23.6.2021