Výukové materiály

Mokřady Jablonné

Metodika programu enviromentálnf výchovy pro střední školy. Délka programu: 5 hodin. Mokřady Jablonné jsou unikátním projektem, kdy Čmelák - Společnost přátel přírody na zanedbaném místě plném skládek vybudovala soustavu devíti různě velkých tůní, ve kterých našlo svůj domov mnoho vzácných druhů rostlin a živočichů. Celá lokalita byla zároveň zpřístupněna lidem. Vznikl tak přírodní areál, kde je dost místa pro lidi…
23.6.2021

Novoborská Amazonie – metodika pro ZŠ

Metodika programu enviromentálnf výchovy pro základní školy. Určen pro děti ve věku 6 - 15 let. Délka programu: 4 - 5 hodin. Čmelák - Společnost přátel přírody se zde snaží o vytvoření přírodního mokřadního parku s vysokou přírodní a estetickou hodnotou a vysokou hodnotou biodiverzity. Výsledná podoba revitalizace bude mít výjimečný osvětově-rekreační a ekovýchovný potenciál. Bažinatý terén s hustým neprostupným…
23.6.2021

Novoborská Amazonie – metodika pro MŠ

Metodika programu enviromentálnf výchovy pro základní školy. Určen pro děti ve věku 3 - 6 let. Délka programu: 3 hodiny. Čmelák - Společnost přátel přírody se zde snaží o vytvoření přírodního mokřadního parku s vysokou přírodní a estetickou hodnotou a vysokou hodnotou biodiverzity. Výsledná podoba revitalizace bude mít výjimečný osvětově-rekreační a ekovýchovný potenciál. Bažinatý terén s hustým neprostupným porostem a…
23.6.2021

Bádání v mokřadu (Toulcův Dvůr)

Dobrodružný průzkum prostředí mokřadu podle zásad badatelsky orientované výuky. Žáci (2. stupeň ZŠ) se seznámí se zásadami vědecké práce a zkusí ve vědeckých týmech sami navrhnout výzkumné otázky i způsob, jak na ně najít odpověď. Výsledky svého bádání budou sdílet s ostatními. Předmětem zkoumání bude rozmanitost života v mokřadu a přírodní podmínky, které ji podmiňují. Na základě zjištěných údajů budeme…
23.6.2021

Co se děje na kompostu?

Najdeme ho v téměř každé zahradě. Jak dobře jej ale známe? Vypravte se s námi na průzkum toho, co se děje na kompostu. Kdo v něm žije, co tam dělá a jak se z listí a trávy, kterou do kompostu hodíme stane hlína.  Program určený pro děti v MŠ (3 - 6 let). Toulcův Dvůr
23.6.2021

Jak se žije v Podnebíně. Učíme se reagovat na změnu klimatu.

Podnebí a jeho stálost se stávají závažným tématy. Vědci z Mezivládního panelu pro změnu klimatu potvrzují, že změny klimatu mají zásadní vliv na lidské a přírodní systémy na všech kontinentech. Je klíčové řešit příčiny tohoto problému a tedy omezit produkci skleníkových plynů. Neméně důležité je však i umět se při- způsobit dopadům klimatické změny. Protože některé z nich jsou nyní…
22.6.2021

Agroekologie pro střední školy

Zemědělství je fenoménem, který velmi intenzivně ovlivňuje životy nás všech. Současné průmyslové zemědělství je i přes jeho nesporné úspěchy v produkci potravin dlouhodobě neudržitelné z hlediska environmentálního. Proto vznikají nové přístupy, jako například agroekologie, kterou OSN označuje za budoucnost zemědělství. Agroekologie je velmi obsáhlý koncept přístupu k zemědělství, produkci potravin, který se neomezuje pouze na technickou stránku produkce potravin, ale…
22.6.2021

Každý může být Trash Hero

Metodika programu pro mateřské školy. Děti jsou v předškolním věku velmi vnímavé a citlivé ke svému okolí. V tomto období je vhodné začít nejen s cíleným poznáváním přírody, ale i s aktivitami vedoucími k ochraně životního prostředí. Děti budou znát, co a kdo poškozuje životní prostředí a naučí se, jak tomu předcházet ? ochrana životního prostředí, správné chování v přírodě,…
22.6.2021

Změna je v nás aneb Jak komunikovat enviromentální témata

Malý zápisník s velkým srdcem. Věříme, že velké změny začínají od nejmenších. Proto vytváříme vzdělávací programy a materiály pro učitele a rodiče, které vedou děti k zodpovědnosti vůči životnímu prostředí. Usilujeme o to, aby se děti učily o přírodě a skutečném světě vlastním prožitkem, bádáním a realizací svých projektů.   V mezinárodním programu Mladí reportéři pro životní prostředí je cílem…
22.6.2021

Průvodce společným časem venku

Průvodce společným časem venku vám pomůže vyhnout se některým neshodám a zádrhelům, které mohou při chození ven nastat. Neodstraní sice veškeré problémy, které vás možná potkávají, ale umožní vám nahlédnout, že za některými zádrhely mohou být různé potřeby dětí i vás, dospělých průvodců. Pomůže vám potřebám porozumět, naučit se je vnímat a hledat cesty k jejich naplnění. Společný čas venku…
22.6.2021

Učíme se venku

Učení venku přináší dětem řadu výhod. Kromě rozvoje psychického i fyzického zdraví jim pomáhá zlepšovat pozornost, vzdělávací výsledky, motivaci k učení i vztahy ve třídě. Všechny benefity učení venku jsme popsali v knize Tajemství školy za školou. Cest ven je mnoho. Můžete začít krátkými aktivitami, vyráběním jednoduchých pomůcek, využít zkušeností kolegů, kteří již venku učí, nebo otestovat celou lekci na konkrétní…
22.6.2021

Metodika výuky enviromentálních programů pro žáky s SVP

Cílem této metodiky je poskytnout metodickou oporu realizačnímu týmu a lektorům environmentálního vzdělávání k dosažení následujících cílů projektu:  zvýšit environmentální vzdělanost zlepšit porozumění přírodě, ekologickým dějům, posílit ohleduplnost a odpovědnostčlověka ke krajině vytvořit podmínky pro lepší šíření environmentálního vzdělávání i v rámci inkluzivníchskupin. Metodika popisuje, jakým způsobem bude dosaženo výše zmíněných cílů pomocí: zásad a pravidel environmentálního vzdělávání využití zážitkové…
22.6.2021