Výukové materiály

Udržitelná krajina

Metodika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ.
4.4.2023

Časová osa využívání krajiny ČR

Metodika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ.
4.4.2023

Krajina na rozcestí

Metodika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ.
4.4.2023

Jak na offsetové projekty

Metodika pro obce a firmy. Zpracovatel - CI2.
24.3.2023

Kde se ztrácí vzácná voda (Učíme se venku)

Metodika výukového programu pro I. stupeň ZŠ na podporu výuky venku. Zpracovatel - Líska.
24.3.2023

Lesní sudoku (Učíme se venku)

Metodika výukového programu pro I. stupeň ZŠ na podporu výuky venku. Zpracovatel - Líska.
24.3.2023

Ornamenty v přírodě (Učíme se venku)

Metodika výukového programu pro I. stupeň ZŠ na podporu výuky venku. Zpracovatel - Líska.
24.3.2023

Zvířata z vyjmenovaných slov (Učíme se venku)

Metodika pro I stupeň škol pro podporu učení venku. Zpracovatel Líska.
24.3.2023

Metodický návod – tůně

Metodický návod pro II. stupeň a víceletá gymnázia. Zpracovatel - Pálečský statek.
24.3.2023

Biotopy v krajině

Metodika výukového programu pro II. stupeň a víceletá gymnázia. Zpracovatel - Pálečský statek.
24.3.2023

Co to bzučí za humny aneb Ze života včel

Ekologický výukový program v rámci projektu Interpretace Bílých Karpat dětem s poruchami sluchu. Pojďte s námi poznávat neobyčejný život včel medonosných. Program je plný zábavných a naučných her a aktivit, které žákům přiblíží fungování včelstev a jejich význam v přírodě. Žáci poznají vývojová stádia včely, seznámí se se včelími produkty a vlastnoručně si zhotoví voňavý výrobek.  Scénář programu zahrnuje aktivity…
24.6.2021

Ovce a její bohatství

Ekologický výukový program v rámci projektu Interpretace Bílých Karpat dětem s poruchami sluchu. Jak důležité ovce byly při obhospodařování krajiny a kterým řemeslům dávaly základ? Program plný her postupně provází děti životem ovce. Žáci si vyzkouší chov ovcí a projdou cestou soběstačnosti, kterou ovce nabízely svým chovatelům. V praktické části si děti vyzkouší, kromě pomůcek ke zpracování vlny, i metodu…
24.6.2021