Občanské sdružení Kozodoj

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
Nabízí Ekologické výukové programy pro MŠ, ZŠ, SŠ, besedy do škol, přednášky a semináře. Občanské sdružení Kozodoj vzniklo v roce 2007 při ekofarmě Kozodoj. Jeho hlavním cílem je ochrana životního prostředí, podpora rozvoje zdravého životního stylu, ekologická výchova a organizace výchovných vzdělávacích programů pro všechny typy škol, širokou veřejnost i jednotlivé skupiny lidí. Dále také pořádání akcí zaměřených na kontakt člověka se zvířaty, na oživení tradičních hodnot života a na seznámení s tradičními řemesly.

Pro školy nabízíme ekologické výukové programy zaměřené na prožitky a praktické přijímání informací o ekologii a životním prostředí přímo v terénu. Pomáhame zprostředkovat porozumění přírodě, posílit ohleduplnost a odpovědnost člověka k životnímu prostředí. Děti se u nás seznámí s hospodářskými zvířaty, jejich rodinami a jednotlivými členy (otec, matka, mládě), dozví se k čemu nám slouží a jak se o ně staráme, jak dlouho žijí. Starší děti se dozví praktické poznatky o ekologii a její význam pro krajinu nejenom v obecné rovině, avšak přímo kolem nás. Přibližíme jim přírodu, zvířata domácí i divoká a posilujeme u nich přirozenou touho po poznání. Rozvíjíme fantazii, empatii, smyslové vnímání.

Pořádáme kařdoroční populárně naučnou akci pro veřejnost, Karlovarské Bioslavnisti na Kozodoji. Je zaměřena na vzdělávání všech věkových skupin, od malých po dospělé hravou formou pomocí prožitků. Představujeme lidová řemesla a tvořivost, biopotraviny a regionální potraviny, ukázky prácí se zvířaty a jejich života (skleněný úl, obojživekníci kolem nás, dravci a jiní obyvatelé ptačího světa, hospodářská zvířata), ukázky složek záchraného systému…
Každé léto  v srpnu již pravidelně pořádáme pro děti  letní tábor „Píšťalka“,který je zaměřený na ekologickou výchovu. Děti poznají každodenní život na farmě a zábavnou formou, pomocí her se učí o přírodě kolem sebe. Tábor je zaměřen na prožitek, hravost a tvořivost.
Na farmě Kozodoj také pořádáme odborná setkání a semináře zaměřené na osvětu o ekologii a práci se zvířaty. Nabízíme různé vzdělavací přednášky a besedy pro veřejnost.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Kozodoj o.s.
Rolavská 538/56, 360 17 Karlovy Vary
E-mail: info@kozodoj.cz
Tel.: +420 608 981 184

http://www.kozodoj.cz