mini-EVVO zpravodaj I/23

16.3.2023
MŽP zavádí pravidelný čtvrtletní zpravodaj pro oblast EVVO. Novinky, metodiky, dotace zejména pro ekocentra.

Link na mini-EVVO zpravodaj I/23 

Milí přátelé z ekocenter,

jako garanti EVVO v České republice jsme se rozhodli vám zasílat čtvrtletně ministerský EVVO zpravodaj (mini-EVVO zpravodaj), ve kterém vás chceme upozorňovat na zajímavé odkazy z relevantních EVVO zdrojů a informovat vás o aktuálních dotačních výzvách či materiálech, které se EVVO týkají.

Hodně chceme čerpat z modernizovaného webu ekocentra.cz a tímto se na Vás ještě jednou obracíme s žádostí o:

  • editaci vlastních profilů
  • zveřejňování klíčových akcí v kalendáři

Děkujeme, že společně s námi formujete EVVO v České republice. Zajímají nás vaše náměty a komentáře k webu ekocentra.cz a k mini-EVVO zpravodaji, které případně zasílejte na email: miroslav.novak@mzp.cz.

Miroslav Novák, Ministerstvo životního prostředí

 

Získejte EKOZNAČKU
V rámci kampaně na podporu ekoznačení v ČR si mohou ekocentra zažádat o ekoznačku na ubytovací služby za dočasně velmi zvýhodněných podmínek.

 

Nový web – www.ucimoklimatu.cz

Několik organizací z oblasti EVVO a GRV připravilo vzdělávací portál pro učitele, metodiky a další vzdělavatele, kteří se ve výuce chtějí věnovat tématu změny klimatu. Na stránce www.ucimoklimatu.cz najdou bezplatně k dispozici více než třicet lekcí do výuky, metodickou podporu, publikace a další materiály.

 

Seriál – Malý průvodce po ekocentrech

MŽP nechalo v roce 2022 vytvořit propagační seriál šesti pětiminutových videí s názvem „Malý průvodce po ekocentrech“, který je malou ale určitě inspirativní ochutnávkou z činnosti ekocenter v České republice.

 

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v Sasku

V sousedním Sasku řada škol využívá pro oblast VUR materiály a lekce zveřejňované na portálu BNE (Bildung für nachhaltige Entwicklung – tedy vzdělávání pro udržitelný rozvoj), který spravuje Saské ministerstvo školství. V portálu lze vyhledávat podle tématu, věku a dalších kritérií. Využijte dostupné online překladače a nechte se inspirovat.

 

Pilíře klimatického vzdělávání a osvěty

V polovině dubna se na webu MŽP a SFŽP zveřejní mimořádná výzva programu NPŽP (z prostředků Národního plánu obnovy) na podporu klíčových projektů klimatického vzdělávání a klimatické osvěty. Cílem výzvy je rozvoj klíčových kompetencí vybraných cílových skupin v souvislostech změny klimatu. Výzva nebude zaměřena na EVP pro žáky a učitele.