Portál Ministerstva životního prostředí

Novinky

Lov povolen, mrzačení ne!

19.04.2017

Druhy lovné zvěře, období lovu a povolené způsoby lovu stanovuje zákon O myslivosti. Jeho porušování je trestné. I přesto se ale najdou tací, kteří...

FESTIVAL EKOLOGICKÉ DNY OLOMOUC LETOS O MANIPULACI

19.04.2017

21. dubna bude zahájen festival Ekologické dny Olomouc (EDO 2017). Od pátku do neděle proběhnou besedy s našimi významnými osobnostmi veřejného...

PŘÍRUČKA PRO VÝSADBY OVOCNÝCH DŘEVIN DO KRAJINY ČECH, MORAVY A SLEZSKA

14.04.2017

Vyšla Příručka pro výsadby ovocných dřevin do krajiny Čech, Moravy a Slezska. Chce pomoci zvýšit podíl využití ovocných dřevin a jejich vhodných...

Zobraz všechny novinky

Ekocentra v České republice

V České republice se za posledních 20 let vytvořila, i na evropské úrovni unikátní síť neziskových organizací, provozujících ekocentra. Jejich snahou je učit, vzdělávat a informovat děti a dospělé o jedinečnosti, spletitosti a vzájemné závislosti všech složek životního prostředí. Probouzet to kladné v nás, co umožní životní prostředí uchovat i pro další generace, je jedním z hlavních cílů ekocenter. Ekocentra pracují nejen s dětmi a studenty, ale i se širokou veřejností, pracovníky státní správy a podnikateli.

Ekocentra poskytují mnoha cílovým skupinám široký rozsah služeb v oblasti životního prostředí. Organizují environmentální programy pro mimoškolní a školní mládež. Formy programů jsou velmi rozmanité - ekologické výukové programy, terénní programy, školní ekologické projekty, exkurze, rukodělné dílny...

Vzdělávají a informují pedagogické pracovníky, pořádají veletrhy ekovýchovných pomůcekkonference ekologické výchovy... Informují a vzdělávají také veřejnost, pracovníky státní správy i komerčního sektoru v mnoha oblastech životního prostředí (úspory energie, dotační programy...). Pořádají pro ně semináře, exkurze, informační akce - stánky, vydávají publikace.

Na portálu www.ekocentra.cz si můžete vybrat ekocentrum dle regionu, ve kterém se nacházíte. Nebo podle tématu, které vás zajímá a samozřejmě i podle cílové skupiny, pro kterou hledáte vzdělávací programy, akci či informace.

Návrhy k 11.6:
Aleš Máchal                 Lipka
Hana korvasová         Lipka
Michal Medek                 Lipka

Vytisknout stránku Nahoru 

Kontakty

Ministerstvo životního prostředí České Republiky
Odbor finančních a dobrovolných
nástrojů politiky životního prostředí

Vršovická 65, 100 10 Praha 10
miroslav.novak@mzp.cz
www.mzp.cz

Správce portálu - aktualizace profilů, akcí

Tomáš Popp
tomas.popp@envic.cz

mzp