Valašské ekocentrum

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Pořádáme odborné a environmentálně zaměřené semináře, exkurze, přednášky, praxe pro studenty sředních a vysokých škol, osvětové akce, přírodovědné exkurze pro veřejnost včetně seniorů a kurzy tradičních lidových řemesel, poskytuje environmentální poradenství pro širokou veřejnost i státní správu, realizuje výukové programy pro mateřské a základní školy s EVVO tematikou ve Valašském Meziříčí a okolí.

Valašské ekocentrum sídlí v budově Severomoravského regionálního sdružení ČSOP v lesoparku bývalých kasáren ve Valašském Meziříčí, k akcím využívá certifikovanou ukázkovou přírodní Zahradu s ovocným sadem, která přiléhá k budově ekocentra.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Valašské ekocentrum, Severomoravské regionální sdružení ČSOP
Šafaříkova 555
757 01 Valašské Meziříčí
E-mail: valmez@ochranci.cz, mirek.dvorsky@ochranci.cz
Tel.: +420 571 621 602, +420 728 585 009

http://www.ochranci.cz