Středisko volného času KLUBKO Staré Město, p.o. – Žabka – centrum ekologické výchovy

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé

Žabka je odloučeným pracovištěm Střediska volného času Klubko Staré Město, příspěvková organizace (SVČ Klubko). Vzniklo v roce 1994. Nyní sídlí ve Starém Městě u Uherského Hradiště. 

Zajišťuje výukové programy a další aktivity environmentálního zaměření pro školy ve Zlínském kraji. Zabývá se volnočasovými aktivitami pod SVČ Klubko a také prázdninovou a táborovou činností. Pro širokou veřejnost pořádá osvětové kampaně a akce, a pro pedagogy nabízí odborné semináře a poradenství.

Hlavní činnosti

výukové programy pro školy popř. jiné skupiny zájemců

zájmové kroužky pod SVČ Klubko Staré Město, p. o.

prázdninové akce a tábory pod SVČ Klubko Staré Město, p. o.

zapojuje se do celokrajských, ale i celorepublikových kampaní

akce pro veřejnost

odborné akce a semináře, vzdělávání pedagogů

metodická činnost

ediční a publikační činnost

Od svého vzniku si CEV postupně vybudovalo své místo v okresním systému environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) a stále zlepšuje a rozšiřuje své místo v krajském systému aktivit jak pro veřejnost, tak i pro školy a další neziskové organizace v regionu. Zároveň je aktivním členem Lísky, z. s.  regionální sdružení pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve Zlínském kraji.

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Žabka – centrum ekologické výchovy při SVČ Klubko St. Město, p. o.
vchod z ulice Krátká (nové prostory v budově II. stupně ZŠ)
686 03 Staré Město

Poštovní adresa:
U Školky 1409
686 03 Staré Město
tel.: +420 602 643 117
Email: cevzabka@klubkosm.cz
www.facebook.com/cevzabka

 

http://www.cevzabka.xf.cz