V KRAJINĚ, kde 100x nic umořilo tetřívka.

KDY: 16.04. 2024 18.00-20.00
KDE: Staroměstské náměstí 4/1, 110 00, Praha 1, přednášková místnost Minuta
Přežijí tetřívci tuto dekádu? Láskou k přírodě k jejich vyhubení v českých zemích.

Ikonický obyvatel našich hor, někdy zvaný jako „černý rytíř“ – tetřívek obecný nejspíše nepřežije naši generaci. V některých rekreačně nejvíce oblíbených místech vymizí zřejmě už během nejbližších let. Vedle např. nevhodného hospodaření v lesích i na bezlesí na tom máme lví podíl i my, kteří se rádi vydáváme do hor za poznáním, sportem nebo odpočinkem. Právě enormní nárůst turistické zátěže a výstavba množství prvků rekreační infrastruktury vede k fragmentaci a zániku jeho stanovišť. Přes veškerou snahu o ochranu a podporu tohoto druhu jeho počty prudce klesají. Pojďme se zamyslet nad limity našich aktivit v přírodě, které mohou zásadně ohrožovat přežití populací chráněných druhů a představit si možnosti monitoringu a usměrňování návštěvnické veřejnosti v citlivých ekosystémech.

O tématu Vám bude povídat RNDr. Dušan Romportl z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Odborný zájem přednášejícího:

– klasifikace krajiny a fyzickogeografická regionalizace
– změny krajinného pokryvu a jeho heterogenity
– změny struktury krajiny a jejich dopady na krajinné funkce
– habitatové preference vybraných druhů živočichů

Kontakt

Junák – český skaut, Skautský institut, z. s.

Junák – český skaut, Skautský institut, z. s.
Staroměstské náměstí 4/1, 110 00 Praha

envi-programy@skautskyinstitut.cz

patronaty@skautskyinstitut.cz

V každém kraji máme svého koordinátora. Kontakt na něj naleznete po kliknutí na odkaz níže.

https://www.skautskyinstitut.cz/si-v-krajine