Konference OSN o biodiverzitě COP 15

KDY: 03.01. 2023 16.00-19.00
KDE: Klub techniků na Novotného lávce v Praze, sál 418
Ve dnech 7.–19. prosince 2022 se v kanadském Montrealu uskutečnila 15. konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (COP 15), 2. část. Na ní se sešli zástupci vlád a institucí z celého světa, akademické i občanské sféry, aby se dohodli na novém souboru cílů, k nimž budou směřovat celosvětová opatření do roku 2030 k zastavení […]

Ve dnech 7.–19. prosince 2022 se v kanadském Montrealu uskutečnila 15. konference smluvních stran Úmluvy o biologické rozmanitosti (COP 15), 2. část. Na ní se sešli zástupci vlád a institucí z celého světa, akademické i občanské sféry, aby se dohodli na novém souboru cílů, k nimž budou směřovat celosvětová opatření do roku 2030 k zastavení a zvrácení úbytku biodiverzity.
Konference měla řešit následující zásadní body:
• Přijetí spravedlivého a komplexního globálního rámce pro biologickou rozmanitost, kterému budou odpovídat zdroje potřebné k jeho realizaci
• Jasné cíle pro řešení nadměrného využívání, znečištění, fragmentace a neudržitelných zemědělských postupů
• Plán, který zajistí práva původních obyvatel a uzná jejich přínos jako správců přírody
• Financování biologické rozmanitosti a sladění finančních toků s přírodou s cílem nasměrovat finance k udržitelným investicím a odklonit je od investic škodlivých pro životní prostředí
O tom, jak se hlavní záměry podařilo či nepodařilo konferencí naplnit, nás budou informovat:
• Mgr. Michal Broža, vedoucí Informačního centra OSN v Praze,
• Doc. RNDr. Ladislav Miko, Ph.D., pověřenec vlády pro mezinárodní vyjednávání v oblasti biodiverzity a poradce ministra životního prostředí,
• Mgr. Eva Volfová, náměstkyně člena vlády, MŽP,
• Mgr. Jiří Mach, MPA, vedoucí oddělení mezinárodních úmluv a zástupce ředitele odboru druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků MŽP, focal point CBD za ČR,
• RNDr. Jan Plesník, CSc., vedoucí oddělení mezinárodní spolupráce AOPK, focal point SBSTTA za ČR,
• Mgr. Vojtěch Kotecký, Ph.D., Centrum pro otázky životního prostředí UK,
• PhDr. Ivan Rynda, katedra sociální a kulturní ekologie Fakulty humanitních studií UK.
K semináři je možné připojení na platformě Zoom http://stuz2301.jdem.cz/,
a streamována na http://stuz2301yt.jdem.cz/.

Besedu bude moderovat Pavel Šremer, místopředseda STUŽ

Kontakt

Ministerstvo životního prostředí