Ekopsychologie pro pedagogickou praxi – 3 semináře

KDY: 20.01. - 21.01. 2023
KDE: Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr
Seminář je určen pro pedagogy, začínající i pokročilé lektory a lektorky. Je akreditován MŠMT. Jedná se o cyklus 3 seminářů. Realizace v termínech: 20. - 21. ledna, 20. -21. února, 25. -26. března 2023. Seminář povede PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D., sociální psycholog a ekopsycholog, pedagog.

Vzdělávací cíl:

Cílem kurzu je prohloubit porozumění zúčastněných vůči jejich žákům, studentům, kolegům, ale také rodičům dětí, veřejnosti a sobě samým, tedy:

  • znát základní poznatky z ekopsychologie,
  • pochopit, jak lidé prožívají kontakt s přírodou, jak vnímají problémy životního prostředí a jak se environmentálně chovají,
  • být vnímavější k prožívání lidí ve vztahu k přírodě a životnímu prostředí,
  • umět použít získané poznatky v pedagogické praxi.

Téma semináře:

  • Čas venku, v divočině a u obrazovek – jak nás ovlivňuje?
  • Problémy životního prostředí – jak je lidé vnímají?
  • Životní prostředí – proč ho lidé (ne)chrání?
  • Vztah k přírodě a životnímu prostředí – jak se lidé liší?
  • „Zelené“ psychologie – čím dalším se zabývají?

Cyklus tří seminářů ekopsychologie nám nabízí možnost ponořit se společně do toho nejdůležitějšího z poznatků psychologie, abychom do hloubky porozuměli vztahu lidí k přírodě a životnímu prostředí. Budeme čerpat z nejnovějších výzkumů v této oblasti, sdílet vzájemně zkušenosti a společně trénovat, jak nová zjištění použít přímo v praxi. Díky tomu budeme umět lépe čtyři věci: zaprvé lépe motivovat děti a dospívající, ale také dospělé pro ochranu přírody a životního prostředí, zadruhé si určit cíle environmentální výchovy, které mají skutečně smysluplný dopad, zatřetí lépe designovat svoji výuku tak, abychom svých cílů dosáhli, a začtvrté více rozumět sobě i druhým. V mezičase mezi semináři budeme zkoušet zážitkové sebeexperimenty a aplikovat nové poznatky do praxe.

Cena semináře pro členy Pavučiny 6 000 Kč, pro nečleny 9 000 Kč.

Kontakt

Botič o.p.s.

Botič o.p.s.
Středisko ekologické výchovy Toulcův dvůr
Kubatova 1/32
102 00 Praha 10
Tel:. +420 602 509 815
E-mail: botic@toulcuvdvur.cz

https://www.toulcuvdvur.cz/botic