STŘEVLIK – Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje – Oldřichov v Hájích

certifikované
pobytové
klimatické
mateřské školy
základní školy
střední školy
veřejnost
učitelé
STŘEVLIK (Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace) zřídil Liberecký kraj za účelem vzdělávání dětí, mládeže i dospěláků v oblasti ochrany přírody a životního prostředí obecně, rozvoje venkova a udržitelného způsobu života. Našimi nejčastějšími klienty jsou žáci mateřských a základních škol, ale ani studenti středních a vysokých škol nebo návštěvníci z řad veřejnosti nepřijdou zkrátka. V areálu „Ekocentrum Oldřichov v Hájích“, STŘEVLIK již působil a to v letech 2006 až 2016. V roce 2021 se opět do areálu vracíme. Nabízíme zde své vzdělávací programy včetně pobytových.

Areál se nachází v severozápadní části Jizerských hor a jednou ze vstupních branou do chráněné krajinné oblasti. Nabídka ekocentra je zaměřená především na pobytové ekologicko – výchovné vzdělávací programy určené dětem, dospělým i rodinám s dětmi.

STŘEVLIK – Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje – Oldřichov v Hájích se nachází nedaleko Liberce, směrem na Frýdlant. Areál je jedinečnou kombinací rekonstruované hrázděné usedlosti ze 17. století a moderní architektury. Snadno se k nám dostanete vlakem, autobusem, autem i na kole. Areál protíná značená cyklotrasa z Liberce do Frýdlantského výběžku.  Další zajímavostí je Informační centrum spojené s prodejem regionálních výrobků. Je možné si v něm koupit výrobky místních řemeslníků, výrobců potravin, turistické známky, vizitky … V areálu  se nachází interaktivní  přírodovědná expozice „Jizerky všemi smysly“, která návštěvníky seznamuje s vybranými ekosystémy Jizerských hor. Za návštěvu určitě stojí i Včelí stezka s výtvarně řešenými interaktivními prvky a panely.

Naší hlavní činností je environmentální vzdělávání, výchova a osvěta pro školní a školkové dětské kolektivy. Nabídku v poslední době zaměřujeme také na rodiny s dětmi.

Pro veřejnost pořádáme několikrát do roka exkurze, přednášky a tematické zážitkové dny v rámci nichž návštěvníci u nás stráví příjemně celý den.

Těžiště spolupráce spatřujeme především s odbornými pracovišti Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky a obdobně zaměřenými organizacemi.

 

https://strevlik.cz/pracoviste/oldrichov-v-hajich

Nejbližší akce

žádná událost

Kontakt

Středisko ekologické výchovy Libereckého kraje, příspěvková organizace

Oldřichov v Hájích 5

463 31

E-mail: info@strevlik.cz

Tel.: +420 778 961 533

 

 

http://www.strevlik.cz