„Zachránit planetu není úkol jednoduchý, ale jsme v tom spolu a právě v tom je naše síla!”, říkají studenti z letošní CO2 ligy

31.5.2023
CO2 liga je celoroční klimatický vzdělávací program pro žáky 2. stupně ZŠ a středních škol, který zprostředkovává žákům informace o klimatické krizi a o tom, jak ovlivňuje jejich život. Nejlepší účastníci letošního, již třináctého, ročníku se setkali 1. června na závěrečné konferenci v reprezentativních prostorách Senátu. Zde prezentovali výsledky roční práce dalším týmům a významným […]

CO2 liga je celoroční klimatický vzdělávací program pro žáky 2. stupně ZŠ a středních škol, který zprostředkovává žákům informace o klimatické krizi a o tom, jak ovlivňuje jejich život. Nejlepší účastníci letošního, již třináctého, ročníku se setkali 1. června na závěrečné konferenci v reprezentativních prostorách Senátu. Zde prezentovali výsledky roční práce dalším týmům a významným hostům. Do letošního programu, který organizuje Ekologický institut Veronica, se letos přihlásilo přes 120 škol.

V programu účastníci plnili mise na záchranu planety, kdy se žáci snaží symbolicky naplnit závazky Pařížské dohody a nedopustit oteplení planety o více než 1,5 stupně. Zabývají se problémem z pohledu sebe, své rodiny, školy, obce i státu. CO2 liga se zaměřuje nejen na vnitřní motivaci žáků a na jejich spolupráci, ale i na předávání zkušeností spolužákům a na kroky vedoucí ke změnám v obcích.

“Vnímáme, že se nám podařilo ovlivnit některé spolužáky z hlediska více svědomitého chování ke snižování CO2. Jsme také rádi, že jsme pomohli k rozšíření povědomí o této problematice” sděluje tým CO2 takhle změnu z Českých Budějovic.

První mise vedla účastníky k poznání jejich „protivníka” – klimatické krize. Zkusili ji umělecky ztvárnit, představit svým spolužákům a vytvořili informační kanál, skrze který prezentovali svůj postup v průběhu celého roku. Ve druhé misi si počítali svou uhlíkovou stopu a hledali možnosti, jak ji každý z účastníků může snížit. Formulované klimatické závazky se pak snažili dodržet po dobu dvou týdnů a mnohým se nakonec staly běžnou součástí každodenního života. V období Vánoc se zamysleli nad uhlíkovou stopou dárků a snažili se ji snížit – a to nejen dárky šetrnými k planetě, ale také výrobou biouhlu. Ve třetí misi se zaměřili na zlepšení klimaticky ohrožených míst ve svém okolí a navrhovali starostům jejich opatření. Jako finální úkol psali dopis ministrům a ministryním o tom, jak klimatickou krizi vnímají ze svého úhlu pohledu a uspořádali akci pro své školy a veřejnost, např. vegetariánský den, den s nižší uhlíkovu stopou nebo “zelený” den.

“Jelikož jsme zjistili, že i my můžeme naším chováním pozitivně ovlivnit snížení uhlíkové stopy, snažíme se inspirovat ostatní studenty gymnázia, aby se také pokusili být, byť jen o trochu, ekologičtější” řeklo žáci z týmu Zelené GJJ z Litoměřic.

Účastníky konference byly týmy žáků z těchto škol:

 • Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře
 • Základní škola, Ostrava-Poruba
 • Střední škola obchodní, České Budějovice
 • ZŠ Židlochovice
 • Základní škola Havířov-Šumbark
 • Gymnázium a SOŠZE Vyškov
 • ZŠ Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem
 • Gymnáziun Evolution Sázavská
 • ZŠ Vnorovy
 • Gymnázium Josefa Jungmanna
 • Základní škola Máj I, České Budějovice

 Informace k soutěži naleznete na www.CO2liga.cz.

Tento projekt byl podpořen grantem z Norských fondů.