Vzdělávání o změnách klimatu a podpory environmentálně odpovědného chování

17.11.2020
Program je vystavěn ze čtyř hlavních částí, tvořených diskuzními aktivitami, simulační hrou s reflexí a dalšími technikami čtení a psaní vedoucích ke kritickému myšlení: ● V první části program demonstruje komplexitu možných náhledů na klimatickou změnu. Účastníci jsou vedeni k vyjádření emocí, argumentaci svých názorů, aktivnímu naslouchání a společné reflexi vlastních postojů ke klimatické krizi. […]

Program je vystavěn ze čtyř hlavních částí, tvořených diskuzními aktivitami, simulační hrou s reflexí a dalšími technikami čtení a psaní vedoucích ke kritickému myšlení:

● V první části program demonstruje komplexitu možných náhledů na klimatickou změnu. Účastníci jsou vedeni k vyjádření emocí, argumentaci svých názorů, aktivnímu naslouchání a společné reflexi vlastních postojů ke klimatické krizi.

● Druhá část prostřednictvím simulační hry podněcuje účastníky ve zkoumání, jaké uvažování a jednání ve společnosti přispívá či odvádí od hledání řešení klimatické krize. Studenti a studentky rozvíjí jednak chápání souvislostí mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami a jednak vnímání důležitosti spolupráce a solidarity při řešení klimatické krize.

● Ve třetí části se formou kritického čtení a diskuze účastníci a účastnice informují o příčinách klimatické změny, dopadech a společensko-politické reakci na klimatickou krizi.

● V závěrečné části účastníci pak hledají na základě reflexe hry a informací možnosti řešení a hodnotí, jak a kde mohou reálně přispět ke změně. V závěru jsou tedy vedeni k aktivnímu jednání, environmentální odpovědnosti a klimatické resilienci.

Program vytvořil NaZemi, z. s.