Voda v krajině

17.11.2020
Hlavním cílem projektu bylo, aby žáci, studenti, pedagogové i veřejnost chápali problematiku nedostatku vody v krajině jako důležité společenské téma, věděli, co je příčinou problému, jaké jsou důsledky a jak v krajině s vodou hospodařit. Na úvod projektu jsme zahájili dialog, meziresortní výměnu názorů a spolupráci mezi experty, pracovníky EVVO a pedagogy. Výsledkem byla výměna zkušeností a příprava pracovníků EVVO na vzdělávání žáků a studentů […]

Hlavním cílem projektu bylo, aby žáci, studenti, pedagogové i veřejnost chápali problematiku nedostatku vody v krajině jako důležité společenské téma, věděli, co je příčinou problému, jaké jsou důsledky a jak v krajině s vodou hospodařit.

Na úvod projektu jsme zahájili dialog, meziresortní výměnu názorů a spolupráci mezi experty, pracovníky EVVO a pedagogy. Výsledkem byla výměna zkušeností a příprava pracovníků EVVO na vzdělávání žáků a studentů v této oblasti.
Společně s týmem expertů jsme připravili metodiku, která umožní pedagogům a pracovníkům EVVO předávat žákům a studentům kompletní informace a souvislosti o nedostatku vody v krajině, příčinách, následcích a opatřeních.

V rámci projektu vznikl i 3-denní vzdělávací pobyt, který jsme pilotně ověřili. Při pobytu využíváme bádání, simulační hru, pokusy, přímý kontakt s krajinou a jiné metody k tomu, abychom motivovali žáky, aby se začali zajímat o téma. Ukazujeme jim důležitost problému a pomáháme jim uvědomit si souvislosti. Osvojí si základní pojmy a procesy, budou postupně odkrývat jednotlivé problémy a zjišťovat příčinu daného stavu, vyzkouší si mnoho pokusů, vyvodí závěry a samostatně navrhnou praktická řešení. 

Program vytvořila Tradice Bílých Karpat, z.s.