Konference VYKEV 2022 – UČÍM O KLIMATU

KDY: 02.12. 2022 08.30-14.30
KDE: Krajská knihovna Havlíčkův Brod
Určeno pro koordinátory ekologické výchovy, učitele 1. i 2. stupňů ZŠ a SŠ, i pro další zájemce.

Program:

8:30 – 9:00 příjezd a prezence, ranní káva

9:00 zahájení 

9:10 – 10:00  Fakta o klimatu/ Hana Tesák Vrtala
O čem učit v klimatické výchově, jaké jsou příčiny a řešení klimatické krize, jaká jsou velká a malá řešení. Otvírákem konference nás provedou odborníci i didaktici ze společnosti Fakta o klimatu.

10:00 – 10:20 Sázíme stromy s Školní les/ David Šorm (Evangelická církev) a Martin Kříž (Chaloupky o.p.s)
Sázíme ovocné stromy podél cest s rodiči s dětmi a místní komunitou v Horní Krupé, sázíme Školní lesy po Vysočině a s úspěšným konceptem získáváme celostátní ocenění.

10:20 – 10:30 Učím o klimatu a Klimatická zahrada / Martin Kříž (Chaloupky o.p.s.)
Představení nového portálu www.ucimoklimatu.cz i nové publikace Klimatická školní zahrada, která představí změny v konceptech práce se školní zahradou a ukáže, jak v zahradě o klimatu učit.

10:30 – 11:00 PŘESTÁVKA

11:30 – 12:00 /30 min/ Zbyněk Bouda EAV Adaptační opatření v domácnosti
Jaká opatření zmírňující dopady změn klimatu na domácnost lze udělat hned, bez investic nebo levně. Informace budou využitelné pro přenos na žáky.

12:00 – 12:30 / 30 min/ Green comp, zelené kompetence/ Boglárka Kurka Ivanegová ze společnosti  SUSTO – Sustainability Tools
Jakou roli hrají lidské hodnoty, orientace na budoucnost, komplexita a akceschopnost v klimatickém vzdělávaní? Přednáška představí GreenComp, nový kompetenční rámec, který začátkem roka představí Evropská komise. Rámec ilustruje, co všechno by jsme měli vědět a být schopní dělat, aby jsme uměli prosazovat udržitelnost.“

12:30 – 13: 00 OBĚD

13:00 – 13:45 Jak se žije v Podnebíně
Ukázka simulační hry z dílny ekocentra Sever, vystavěná na principu rolové hry. Zástupci obcí (členové jednotlivých týmů) jednají o možnostech přípravy obce na dopady klimatické změny (tzv. adaptačních opatřeních). Zastupitelstvo má k dispozici šestnáct možných opatření, z nichž některá jsou účinná více, jiná méně. Zda zvolili lepší či horší opatření ukáže klimatická situace, která nastává náhodně na konci každého kola hry. Po sehrávce je s žáky reflektována optimální klima-adaptační strategie. Hru Chaloupky nabízejí jako program, se kterým přijedeme k vám do školy.

13:45 – 14:30 Exkurze Krajská knihovna
Jak funguje nová krajská knihovna Vysočiny, fond, její úkoly, spolupráce se školami i moderní úsporná budova se zelenou fasádou.

14:30 závěr konference

Kontakt

Ekocentrum Chaloupky Kněžice

Ekocentrum Chaloupky Kněžice
Kněžice 109
675 21 Okříšky
E-mail: chaloupky@chaloupky.cz

http://www.chaloupky.cz