event

Jak vzdělávat o klimatické změně skrze místo, kde žijeme

Jaké principy, přístupy a témata jsou klíčová pro smysluplné vzdělávání o klimatické změně? Jak pracovat s tématem klimatické změny v kontextu konkrétní obce? Český svaz ochránců přírody Regionální sdružení Iris ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy Sever pořádají seminář pro učitele
25.11.2022

NPO – učíme (se) o klimatické krizi

Seminář povede Mgr. Petr Daniš a Mgr. Jan Smrčka (TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú.) a další lektoři. Akce splňuje podmínky výzvy NPŽP č. 6/2022 (v rámci NPO): Ekologické výukové programy o změně klimatu.
24.11.2022

Ekopsychologie pro pedagogickou praxi – 3 semináře

Seminář je určen pro pedagogy, začínající i pokročilé lektory a lektorky. Je akreditován MŠMT. Jedná se o cyklus 3 seminářů. Realizace v termínech: 20. - 21. ledna, 20. -21. února, 25. -26. března 2023. Seminář povede PhDr. Jan Krajhanzl, Ph.D., sociální psycholog a ekopsycholog, pedagog.
16.11.2022

Konference VYKEV 2022 – UČÍM O KLIMATU

Určeno pro koordinátory ekologické výchovy, učitele 1. i 2. stupňů ZŠ a SŠ, i pro další zájemce.
16.11.2022