Učíme se reagovat na změnu klimatu

17.11.2020
Podnebí a jeho stálost se stávají závažným tématem. Vědci z Mezivládního panelu pro změnu klimatu potvrzují, že změny klimatu mají zásadní vliv na lidské a přírodní systémy na všech kontinentech. Je klíčové řešit příčiny tohoto problému, a tedy omezit produkci skleníkových plynů, neméně důležité je však i umět se přizpůsobit dopadům klimatické změny, protože některé […]

Podnebí a jeho stálost se stávají závažným tématem. Vědci z Mezivládního panelu pro změnu klimatu potvrzují, že změny klimatu mají zásadní vliv na lidské a přírodní systémy na všech kontinentech. Je klíčové řešit příčiny tohoto problému, a tedy omezit produkci skleníkových plynů, neméně důležité je však i umět se přizpůsobit dopadům klimatické změny, protože některé z nich jsou nyní nevyhnutelné. Adaptace, tedy proces přizpůsobení se aktuálnímu nebo očekávanému klimatu a jeho účinkům, je potřebná v mnoha oblastech a není jednoduchá. Jednou z oblastí jsou např. obce a města. Je důležité, aby adaptačním strategiím a opatřením rozuměli nejen zástupci samosprávy, ale také občané měst, a vnímali význam financování těchto opatření.

Proto Středisko ekologické výchovy SEVER sestavilo hru, která toto téma představuje
v zjednodušené verzi žákům základních a středních škol. Tato metodika vám představí simulační hru ,,Jak se žije v Podnebíně?, ve které se hráči stávají zástupci obce, kteří se každý rok rozhodují, zda a do jakých adaptačních a mitigačních opatření jejich obec bude investovat. Ve hře se tak seznamují nejen s klimatickými dopady a adaptačními a mitigačními opatřeními, ale částečně i s fungováním obecního rozpočtu. Cílem hry je tedy představit žákům, jak obce mohou reagovat a adaptovat se na negativní dopady klimatické změny.

Program vytvořilo Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.