Učíme se reagovat na změnu klimatu II

17.11.2020
Úvod do základu problematiky, účastníkům skrze několik různorodých aktivit nabízí představení základních informací o klimatické změně, které dává do souvislosti, a které jsou základem pro další aktivity. Program představuje představení pojmů počasí a podnebí, příčiny a důsledky klimatické změny, skleníkový efekt a plyny a možnosti řešení na úrovni jednotlivce. Součástí programu jsou motivační aktivity, pohybové […]

Úvod do základu problematiky, účastníkům skrze několik různorodých aktivit nabízí představení základních informací o klimatické změně, které dává do souvislosti, a které jsou základem pro další aktivity. Program představuje představení pojmů počasí a podnebí, příčiny a důsledky klimatické změny, skleníkový efekt a plyny a možnosti řešení na úrovni jednotlivce. Součástí programu jsou motivační aktivity, pohybové aktivity, projekce animace, práce ve skupinách, práce s textem, hraní rolí a diskuze.
Učební celek se skládá z pěti na sebe navazujících částí (3 programy a 2 zadání samostatné práce):
? úvodní program ?Klimatická změna? (vysvětlení pojmů počasí a podnebí, vývoj klimatu, skleníkový efekt, příčiny, důsledky, mitigační opatření)
? simulační hra ?Jak se žije v Podnebíně? (dopady změny klimatu, adaptační opatřen na místní úrovni)
? mapování klimatických opatření v obci (adaptační kapacita obce, lokální klimatická opatření)
? příprava na modelovou klimatickou konferenci (mitigační opatření a další možnosti řešení, souvislosti mezi klimatickou změnou a ekonomikou)
? modelová klimatická konference (mezinárodní politické reakce a závazky)

Program vytvořilo Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.