Tvoříme obec 2030

17.11.2020
Obec 2030 je výukový program koncipovaný na základě Strategického rámce Česká republika 2030 (https://www.cr2030.cz/strategie/), který vychází z Cílů udržitelné rozvoje OSN (SDGs – http://www.osn.cz/osn/ hlavni-temata/sdgs/). Žáci v terénu s pomocí pracovního listu zkoumají a zaznamenávají různé oblasti života v obci dle Strategického rámce ČR 2030 a na základě této práce pak vyhodnocují, zda se v obci uplatňují některé principy udržitelného rozvoje. Na závěr […]

Obec 2030 je výukový program koncipovaný na základě Strategického rámce Česká republika 2030 (https://www.cr2030.cz/strategie/), který vychází z Cílů udržitelné rozvoje OSN (SDGs – http://www.osn.cz/osn/ hlavni-temata/sdgs/). Žáci v terénu s pomocí pracovního listu zkoumají a zaznamenávají různé oblasti života v obci dle Strategického rámce ČR 2030 a na základě této práce pak vyhodnocují, zda se v obci uplatňují některé principy udržitelného rozvoje. Na závěr si formulují pravidla ideální udržitelné obce, která si přenášejí do míst, kde žijí. 

To jim může pomoci odhalit nedostatky ve své obci z hlediska udržitelnosti a naplánovat své vlastní činnosti a projekty, které by přispěly k udržitelnosti obce. Program využívá principů místně zakotveného učení.

Program vytvořilo Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.