Světelné znečištění – vedle normy je potřeba i osvěta

13.3.2023
Česko má odteď účinná pravidla proti světelnému znečištění. Cílem je, aby světlo neškodilo lidskému zdraví ani přírodě.

Zbytečné, příliš silné nebo nepřirozeně zabarvené noční osvětlení představuje stále rozsáhlejší problémem pro města i krajinu v České republice. Světelné znečištění negativně ovlivňuje nejen zdraví lidí a životní prostředí živočichů i rostlin. Nevhodně směrované a zbytečně rozsvícené světlo má negativní vliv i na spotřebu energie a rozpočty měst a obcí i soukromých vlastníků. Proto vznikla první technická norma, která poprvé do legislativy zavádí maximální hodnoty nově zřizovaného osvětlení pro veřejný i soukromý sektor jako je veřejné osvětlení, sportoviště nebo reklamní plochy. Norma vstoupila v platnost 1.3.2023.

Poslechněte si k problematice např. následující příspěvek Českého rozhlasu a pojďme se společně bavit o tom, jak může EVVO pomoct s osvětou k tomuto tématu, vzhledem k tomu, že norma je „jen“ dobrovolná.

https://irozhl.as/khw

Autor/ka

Miroslav Novák, MŽP