Společně pro dům, zahradu a místo – specializované programy EVVO pro tělesně pos

17.11.2020
Metodika ekologických výukových programů pro tělesně postižené – Přírodní zahrada, Místo, Ekologicky šetrný dům.  V rámci projektu vznikly 3 ucelené specializované programy EVVO pro zdravotně postižené (téma: Ekologicky šetrný dům a domácnost, Přírodní zahrada, Místo a jeho přírodní a kulturní hodnoty). Každý program byl realizován a pilotně ověřen na základě absolvování 2 skupinami tělesně postižených […]

Metodika ekologických výukových programů pro tělesně postižené – Přírodní zahrada, Místo, Ekologicky šetrný dům. 

V rámci projektu vznikly 3 ucelené specializované programy EVVO pro zdravotně postižené (téma: Ekologicky šetrný dům a domácnost, Přírodní zahrada, Místo a jeho přírodní a kulturní hodnoty). Každý program byl realizován a pilotně ověřen na základě absolvování 2 skupinami tělesně postižených žáků z OA Janské Lázně. Každý program bude má 2 části – teoretickou a praktickou.

 
Inovativní v tomto projektu je zejména zapojení absolventů programů následně do komunitního života ? vytvoření příležitostí pro to, aby jako externí spolupracovníci a dobrovolníci získali pracovní zkušenosti, při nichž uplatní znalosti a dovednosti získané na programech. Nabyté znalosti a dovednosti totiž využijí jako dobrovolníci na environmentálních akcích pro veřejnost, které pořádá předkladatel nebo škola (Den Země, Den místních plodin, Den otevřených dveří apod.). Cílová skupina bude např. komunikovat u infostánků, povede ukázky programů, bude předvádět praktické dovednosti.

Program vytvořilo Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s.