Široká veřejnost a vzdělávání o klimatu?

17.5.2023
Je těžké být vzdělavatelem a snažit se učit o mitigaci a adaptačních opatřeních cílovou skupinu, která to vlastně nechce. A kdyby jen nechtěla, ona se přímo brání. Protože je to těžké a nepříjemné téma. Prvním krokem je vlastně připustit si samotný fakt změny klimatu a hned druhým krokem je přijmout skutečnost, že se budu muset omezovat. A to přece nikdo nechce. Zatímco ostatní kurzy a semináře přispějí k mému lepšímu žití, tady to trochu smrdí opakem. Široká veřejnost je pro snižování uhlíkových emisí v současné době zásadní a její edukace základem pro to, aby opatření, která přijdou, byla přijímána alespoň s pochopením, když už ne s jásotem.

 

Zkusili jsme to proto přes spolupráci s firmami, kterou máme dlouhodobě navázanou. Pro jejich zaměstnance připravujeme dobrovolnické Dny pro přírodu. Ráno přijde skupina (2 – 10 osob), pracuje s námi na údržbě některého z četných biotopů Toulcova dvora, zapojuje se do péče o zeleň i dalších činností, nasává informace a atmosféru. Pro mnohé dobrovolníky je to první zkušenost, která je zajímavá také sdílením pracoviště s osobami se zdravotním postižením, které zaměstnáváme. Environmentální a sociální pilíř udržitelnosti se tady skvěle propojují.

Po společném obědě je živná půda pro přijímání informací i myšlenek připravena a my se můžeme pustit do setí. Skupinka jde na prohlídku areálu a opatření pro klima, která u nás máme. Lektor jim vysvětlí principy klimatické změny, její dopady a důsledky. Jako třešnička na dortu jsou pak náměty na to, jak aplikovat snižování uhlíkové stopy v každodenní žité praxi. Vidět na vlastní oči denní využití retenčních nádrží na dešťovou vodu, nebo o tom slyšet v televizi, případně na semináři, je prostě rozdíl.

V maximální míře využíváme principy zážitkové pedagogiky a metody interpretace, prohlídky vedou certifikovaní interpretační průvodci. Snažíme se. Zpětné vazby jsou veskrze pozitivní a to i od zaměstnanců energetických gigantů nebo automobilek. Mnozí dobrovolníci přijdou opakovaně a sdělují nám, v čem jsme je ovlivnili. A na to jsme hrdí, protože dnes se počítá každý kompost na zahradě, každá cesta do práce na kole, každý vegetariánský oběd.


Tento způsob klimatického vzdělávání je poněkud netradiční, ale vnímáme ho jako nenásilný a přitom velmi efektivní. Přicházející dobrovolníci jsou motivovaní pro pomoc přírodě, a pokud je klimatické vzdělávání nedílnou součástí dne, je spojeno s emocemi, a nakonec se přetaví do možností vlastních činů pro klima a přírodu, je to vlastně to, po čem všichni vzdělavatelé prahnou. Nejen učit a vychovávat, ale také vidět reálný dopad.


Jako důležité vnímáme i pootevření dveří do firmy. Snáze se pak nabízejí a realizují semináře pro zaměstnance na environmentální témata „na míru“, společný projekt na vybudování nových úkrytů pro volně žijící živočichy, nebo finanční podpora většího projektu. Pár dalších navázaných partnerství již máme a tak věříme, že zvolené cesta je v tom správném azimutu.

Autor/ka

Lenka Skoupá, Toulcův Dvůr